Informace č.: 81 - 2018 (Informace o jednání v Poslanecké sněmovně - příspěvek na péči a zdravotnické prostředky)

Vážení přátelé,

máme pro Vás několik důležitých informací. V úterý 2. 10. 2018 ve večerních hodinách projednával Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tisk 160. Jedná se o novelu, ve které se navrhuje zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na částku 19 200,- korun. Jednání Výboru bylo poměrně složité a trvalo až do 22 hodin. Výbor nakonec jednání o návrhu novely přerušil a bude se jí opět zabývat 24. 10. 2018 v ranních hodinách. Jako základní problém se ukázal návrh na zvýšení příspěvku na péči také ve III. stupni. I když při prvním čtení novely zákona v Poslanecké sněmovně většina poslankyň a poslanců vyjadřovala vůli zvýšit také příspěvek na péči ve III. stupni, protože hranice mezi III. a IV. stupněm míry závislosti je velmi malá, na Výboru řada jeho členů začala upozorňovat na zvýšené výdaje, které nejsou rozpočtovány ve státním rozpočtu na příští rok, a že může dojít ke zvýšení deficitu státního rozpočtu. Samozřejmě, že my podporujeme, aby došlo k valorizaci příspěvku i ve III. stupni a také jsme to přítomným sdělili. Zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni podpořila ve svém vystoupení také paní ministryně Jana Maláčová. Bohužel, celá debata později sklouzla do politické debaty. Nakonec se představitelé všech poslaneckých klubů dohodli na přerušení jednání s tím, že čas do příštího jednání Výboru intenzivně využijí k diskusi tak, aby se dohodli na přijatelném kompromisu. Máme dojem, že nakonec bude schváleno i zvýšení i příspěvku na péči ve III. stupni, ale nelze odhadnout v jaké výši.

 

Vážení přátelé, Poslanecká sněmovna může hlasovat o tisku 160 koncem měsíce října nebo začátkem listopadu 2018. Proto je vhodné, abyste se snažili vysvětlit Vašim poslancům důležitost příspěvku ve III. stupni, protože tito lidé jsou častou dobře orientovaní, schopni komunikace, ale potřebují vlastně péči velmi podobnou nebo stejnou jako osoby ve IV. stupni míry závislosti.

 

Ve středu 3. 10. 2018 Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, tisk 199. V novele je schválen náš základní požadavek, aby od roku 2020 byl stanoven pro příjemce invalidních důchodů III. stupně limit na doplatky léků, a to ve výši 500,- Kč ročně, tedy stejně jako je nyní limit stanoven pro osoby starší 70 let. Zásadní změnou zákona je, že ceny a výše doplatků za zdravotnické prostředky stanoví zákon a nikoliv zdravotní pojišťovny. Poslanecká sněmovna také schválila námi iniciovaný pozměňovací návrh, aby při souběhu elektrického a mechanického vozíku byl limit na úhradu ze zdravotního pojištění 20 000,- Kč na mechanický vozík. Sněmovna však odmítla námi iniciovaný návrh, aby došlo ke zvýšení částky na opravy invalidních vozíků v případě, že je tento zdravotnický prostředek ve vlastnictví pacienta a nikoliv zdravotní pojišťovny. Chceme se pokusit prosadit tento návrh ještě při projednávání zákona v Senátu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel