Informace č.: 83 - 2018 (Prohlášení delegátů 20. RS NRZP ČR)

Vážení přátelé, 

ve čtvrtek 18. 10. 2018 se uskutečnilo 20. Republikové shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Delegáti RS projednávali také jednotlivé návrhy zákonů, které jsou v současné době v legislativním procesu, a které se dotýkají problematiky osob se zdravotním postižením. Delegáti vzali na vědomí zprávu předsedy o jednotlivých legislativních aktech NRZP ČR a přijali Prohlášení k projednávanému návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tisk 160. Tento zákon obsahuje zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč. Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny se bude již podruhé tímto návrhem zabývat. Zdá se, že poslankyně a poslanci mají vůli zvýšit také příspěvek na péči ve III. stupni. 

Vážení přátelé, v odkaze pod textem najdete text Prohlášení delegátů 20. RS NRZP ČR. Věříme, že Poslanecká sněmovna vezme v úvahu názory delegátů členských organizací NRZP ČR. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel