Informace č.: 84 - 2018 (Zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni bylo Výborem schváleno)

Vážení přátelé,

často se nás dotazujete, jak daleko je projednávání zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni. Posíláme Vám nejaktuálnější informace. 

Dnes 24. 10. 2018 projednával Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny opakovaně senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 160. Jedná se o zákon, kterým se zvyšuje příspěvek na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč. Výbor propustil návrh zákona do druhého čtení, ale bohužel neschválil žádný pozměňovací návrh, kterým by došlo ke zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni. Poslankyně a poslanci mají připraveno několik pozměňovacích návrhů, které navrhují zvýšení příspěvku právě ve III. stupni. Nejvíce je preferována částka zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni o 4000,- Kč. 

Členové Výboru diskutovali hlavně o tom, zda má cenu hlasovat na Výboru o jednotlivých pozměňovacích návrzích, když dosud není dohoda mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvem financí ČR o finančních prostředcích, které by měly být určeny na financování zvýšení příspěvku na péči. Nakonec došlo k rozhodnutí, že se o pozměňovacích návrzích na Výboru hlasovalo. Všechny návrhy se týkaly navýšení příspěvku na péči ve III. stupni. Jeden návrh byl na pravidelnou valorizaci částek všech stupňů příspěvku na péči. Členové Výboru žádný pozměňovací návrh neschválili. To ovšem neznamená, že by nakonec Poslanecká sněmovna některý návrh nepřijala. Nepřijetí pozměňovacích návrhů na Výboru dokladuje jen skutečnost, že ještě nedošlo k dohodě poslaneckých klubů na konečné částce zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni. Výbor pro sociální politiku schválil postoupení senátního návrhu do druhého čtení Poslanecké sněmovně. To znamená, že také schválil zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni ve výši 19 200,- Kč. 

Vážení přátelé, samozřejmě, že projednávání zákona budeme dále hlídat. Jsme přesvědčeni o tom, že nakonec dojde i na zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel