Informace č.: 85 - 2018 (Výjimka z EET ohrožena)

Vážení přátelé,

stále častěji nás kontaktujete ve věci výjimky v elektronické evidenci tržeb, která je přiznána držitelům průkazů ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty. Tato výjimka je platná na základě Nařízení vlády ČR č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb. Toto Nařízení vlády vzniklo na základě jednání NRZP ČR a SONS s Ministerstvem financí ČR. Vzhledem k rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017, který rozhodl o zrušení ustanovení zakládajícího oprávnění vlády stanovit nařízením tržby z evidence tržeb vyňaté. Tím toto nařízení pozbývá platnost 31. 12. 2018. Smyslem rozhodnutím Ústavního soudu bylo, aby výjimky z evidence tržeb byly dány zákonem a nikoliv pouze nařízením vlády. 

Ministerstvo financí připravilo novelu zákona, ve které je zapracováno vynětí z evidence tržeb držitele průkazu ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty. Bohužel, projednávání zákona v Poslanecké sněmovně naráží na řadu problémů a hrozí nebezpečí, že nebude včas přijat. Tím pozbude po nějaký čas platnost i vynětí z evidence tržeb především pro OSVČ, které jsou prakticky nevidomé nebo hluchoslepé. Jedná se především o nevidomé maséry a pracovníky vyrábějící drobné předměty. 

Vážení přátelé, v odkaze pod textem Vám posílám znění dopisu ministryně financí JUDr. Aleny Schillerové, který jsme obdrželi na základě naší vzájemné komunikace. V současnosti nemůže NRZP ČR v této věci výše zmíněným osobám příliš pomoci. Zákon je určité politikum. Je jisté, že bude přijat, ale obáváme se, že až v průběhu začátku příštího roku. Prosím, abyste všichni, kterých se Vás to týká, na to pamatovali. Pokusíme se s paní ministryní ještě dojednat možnost nějakého „pardónu“ do doby, než začne být zákon účinný. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel