Informace č.: 87 - 2018 (Výjimky z EET a poukázky v Senátu)

Vážení přátelé,

v pondělí 5. 11. 2018 jsem opět jednal s paní ministryní financí Alenou Schillerovou o výjimce z elektronické evidence tržeb, která byla přiznána držitelům průkazu ZTP/P, kteří mají drobné podnikání a z důvodů praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty nemohou obsluhovat zařízení EET, a to v rámci první a druhé vlny. Do konce roku 2018 tuto výjimku ošetřuje Nařízení vlády č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb. 

Jak víte, Ústavní soud rozhodl o zrušení tohoto nařízení, protože je nezbytné, aby výjimky byly součástí zákona. Paní ministryně mi opět potvrdila, že problém není se třetí a čtvrtou vlnou EET, protože až budou realizovány, tak zároveň vejde v účinnost zákon upravující výjimky pro výše uvedené osoby. Dnes je již jisté, že novela zákona o EET, která je v Poslanecké sněmovně, a která zahrnuje výjimky pro všechny fáze náběhu EET, nebude do konce roku schválena. Tím vzniká problém s Nařízením vlády, které 31. 12. 2018 pozbývá svojí platnosti a do doby přijetí již zmíněné novely zákona není možné ošetřit výjimku pro držitele průkazu ZTP/P, kteří podnikají a jsou prakticky nevidomí anebo hluchoslepí. 

Paní ministryně mi opakovaně sdělila, že ona opravdu nemůže ve své kompetenci nijak ovlivnit Finanční úřady, jak se budou chovat v období po 1. 1. 2019, kdy skončí platnost Nařízení vlády o výjimce a než začne platit novela zákona o EET. 

Vážení přátelé, v úterý 6. 11. 2018 projednával Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Jedná se o poslanecký návrh paní poslankyně Jany Pastuchové a dalších, který částečně upravuje výjimky pro určité osoby z výplaty dávek hmotné nouze v poukázkách. Pan senátor Lumír Kantor přednesl návrh, aby do výčtu těchto osob, které nebudou nuceny odebírat poukázky, pokud jsou jim vypláceny dávky hmotné nouze, byly zahrnuty i osoby pečující, které pečují o osoby ve II. – IV. stupni míry závislosti. Výbor tento návrh, který byl iniciován NRZP ČR, těsnou většinou přijal. Nyní záleží na tom, zda tento návrh schválí také Senát, který by měl návrh zákona projednávat v polovině měsíce listopadu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel