Informace č.: 88 - 2018 (Zvýšení příspěvku na péči)

Vážení přátelé,

v úterý 13. 11. 2018 Poslanecká sněmovna projednávala ve druhém čtení senátní návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 160. Diskuse k tomuto návrhu byla poměrně velká a řada poslankyň a poslanců přednesla pozměňovací návrhy. Celkem je podáno 16 pozměňovacích návrhů, ale je to tak, že některé návrhy jsou zdvojené, nebo jsou prakticky totožné. Tudíž návrhů k hlasování je podstatně méně. Většina členů Poslanecké sněmovny se shoduje v tom, že je nutné zvýšit příspěvek na péči ve IV. i ve III. stupni. 

Pozměňovací návrhy naleznete na odkaze: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=160&O=8 

Vážení přátelé, nelze přesně odhadnout, kdy bude Poslanecká sněmovna hlasovat o pozměňovacích návrzích a o zákonu, jako takovém. Je velmi pravděpodobné, že Poslanecká sněmovna bude ve třetím čtení hlasovat až na své další schůzi v prosinci 2018. Dovolujeme si Vás požádat, abyste si prostudovali pozměňovací návrhy a podpořili především ty, které zvyšují příspěvek na péči ve IV. stupni na 19 200,- korun a současně zvyšují příspěvek na péči ve III. stupni o 4000,- korun. NRZP ČR se bude snažit ovlivnit poslankyně a poslance tak, aby hlasovali o návrzích, které jsou tohoto charakteru, ale Vaše podpora by byla velmi cenná. Věříme, že nakonec vše dobře dopadne, a to i s Vaší pomocí. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel