Informace č.: 91 - 2018 (Zvýšení příspěvku na péči)

Vážení přátelé, 

ve čtvrtek 22. listopadu 2018 v podvečerních hodinách jednal Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, jako garanční výbor, o pozměňovacích návrzích, které byly vzneseny ve druhém čtení k tisku 160. To je k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je to původně senátní návrh, kterým se zvyšuje příspěvek na péči ve IV. stupni na 19 200,- korun. V této fázi projednávání se již nevede diskuse, pouze Výbor hlasuje o doporučeních pro třetí čtení Poslanecké sněmovny. Celkem bylo podáno 16 pozměňovacích návrhů. Je tudíž zřejmé, že tento zákon je vnímán Poslaneckou sněmovnou jako důležitý. Je to způsobeno také tím, že schválení zákona bude znamenat zvýšení výdajů státního rozpočtu. 

Výbor doporučil návrh paní poslankyně Lenky Dražilové, a to zvýšit příspěvek na péči ve III. stupni o 3000,- korun na 11 800,- korun a ve IV. stupni o 4000,- korun na 17 200,- korun. Jen připomínáme, že u dětí je částka ve III. stupni vyšší o 1000,- korun, tedy částka se zvyšuje z 9 900,- korun na 12 900,- korun. Paní poslankyně Lenka Dražilová zároveň stanovuje účinnost této úpravy zákona od 1. července 2019. 

Výbor dále doporučil návrh pana poslance Romana Sklenáka, který navrhuje zvýšit III. stupeň závislosti o 4000,- korun, to je na 12 800,- korun, u dětí z 9 900,- na 13 900,- korun. U IV. stupně ponechává zvýšení na 19 200,- korun. Pan poslanec Roman Sklenák stanoví účinnost u příspěvku ve IV. stupni prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení a u III. stupně stanoví účinnost dnem 1. července 2019. U IV. stupně je odložena účinnost na druhý měsíc z důvodů praktických, aby bylo možné vůbec změnu provést. Úřady práce budou muset jednak oznámit klientům zvýšení částky a také budou muset technicky upravit výplatu dávky, což si vyžádá nějaký čas. 

Výbor doporučil ještě částečně návrh pana poslance Víta Kaňkovského, který navrhuje také zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni o 4000,- korun, s účinností od 1. července 2019,  zároveň ponechává účinnost zvýšení příspěvku ve IV. stupni od 1. 1. 2019. Vzhledem k tomu, že ukončení jednání o zákonu bude až koncem roku 2018, je správné ponechat určitý čas na technické provedení změny, a proto se jako nejlepší jeví návrh pana poslance Romana Sklenáka. 

Vážení přátelé, o návrhu zákona, tisk 160, se bude pravděpodobně hlasovat na schůzi, která bude začínat 4. prosince 2018. Dovolujeme si Vás požádat, abyste svými dopisy apelovali na poslankyně a poslance, aby byl přijat návrh pana poslance Romana Sklenáka, který je komplexní a pravděpodobně i přijatelný pro velký počet poslankyň a poslanců. NRZP ČR bude samozřejmě jednat s jednotlivými poslaneckými kluby o podpoře tohoto návrhu. 

Přeji Vám všechno dobré.  

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel