Informace č.: 94 - 2018 (Ceny MOSTY za rok 2018)

Vážení přátelé,

jak víte, tak NRZP ČR podporuje aktivity druhých, přispívající ke zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v České republice. Z tohoto důvodu od roku 2003 pravidelně vyhlašujeme a udělujeme ceny MOSTY za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch těchto osob. Na cenu bylo od té doby navrženo bezmála tisíc projektů, počinů nebo osobností, z nichž více jak dvě stě padesát převzalo ocenění. 

Za rok 2018 bude ocenění uděleno ve čtyřech kategoriích: 

  1. cena pro instituci veřejné správy,
  2. nestátní subjekt,
  3. osobnost hnutí osob se zdravotním postižením,
  4. zvláštní cena.

Vážení přátelé, prosíme Vás, abyste navrhli a nominovali na cenu MOSTY 2018 aktivity, projekt či osobnost z Vašeho okolí. Návrh na udělení ceny se podává na předepsaném formuláři, který naleznete společně se soutěžním řádem ceny v odkaze pod textem.

Vyplněný návrh odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, nebo elektronicky na emailovou adresu .

 

Uzávěrka pro podávání návrhů je 31. prosince 2018. Výsledky ceny MOSTY 2018 budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny příští rok 28. března v Třebíči. Podrobnosti o akci naleznete v časopisu MOSTY a na stránkách www.nrzp.cz

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel