Informace č.: 95 - 2018 (Poukázky v hmotné nouzi jsou téměř zrušeny + zvýšení příspěvku na péči)

Vážení přátelé, 

Poslanecká sněmovna v úterý 4. 12. 2018 schválila novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Tento zákon schválila ve znění Senátu, který návrh zákona vrátil Poslanecké sněmovně. Zákon především řeší poukázky při výplatě dávek hmotné nouze. NRZP ČR se výrazně podílela na pozměňovacích návrzích, které zrušily výplaty části dávek hmotné nouze formou poukázek. Podařilo se nakonec prosadit, že od poukázek budou osvobozeni klienti sociálních ústavů, zdravotní péče, lidé se sníženou právní subjektivitou, dále lidé, kteří pobírají III. a IV. stupeň příspěvku na péči, osoby pečující o lidi závislé na pomoci, a to ve stupni II. – IV. Dále jsou osvobozeny osoby pobírající III. stupeň invalidního důchodu. Úřad práce dále může osvobodit od výplaty dávek formou poukázek osoby, a to z důvodu hodné zvláštního zřetele. To znamená, že je možná určitá variabilita i u dalších občanů. 

Zákon nabývá účinnosti následujícím prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, takže to vypadá, že nabyde účinnost asi od 1. ledna 2019, protože zákon musí ještě podepsat pan prezident a musí ještě vyjít ve Sbírce zákonů. Je nepochybné, že přijetí zákona je úspěchem NRZP ČR, která se ve spolupráci s panem poslancem Vítem Kaňkovským a se senátorem Lumírem Kantorem a dále poslankyněmi a poslanci podílela na pozměňovacích návrzích. 

Vážení přátelé, v úterý 4. 12. 2018 jsem jednal s několika poslaneckými kluby ve věci konečného hlasování o novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Po posledních jednáních se zdá, že Poslanecká sněmovna by měla schválit tuto normu, která se týká pouze zvýšení příspěvku na péči tak, že by byl odhlasován pozměňovací návrh pana Romana Sklenáka. Tento pozměňovací návrh stanoví, že příspěvek na péči ve IV. stupni by byl vyplácen ve výši 19 200,- korun a příspěvek na péči ve III. stupni by byl vyplácen ve výši 12 800,- korun a u dětí ve výši 13 900,- korun. Zvýšený příspěvek ve IV. stupni by začal být účinný druhý měsíc po měsíci, ve kterém bude zákon vydán ve Sbírce zákonů. Zvýšený příspěvek ve III. stupni bude účinný od 1. července 2019. Hlasování ve třetím čtení by se mělo uskutečnit ještě tento týden. Po schválení zákona bude zákon opět postoupen Senátu, a pokud jej Senát nevrátí, mohl by být definitivně schválen těsně před vánočními svátky. 

Vážení přátelé, i když máme příznivé zprávy o hlasování o příspěvku na péči ve třetím čtení, přesto bychom byli rádi, kdybyste i nadále psali poslankyním a poslancům, jak je důležité, aby hlasovali pro návrh pana poslance Romana Sklenáka, který budou podle příslibu podporovat všechny kluby v Poslanecké sněmovně. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel