Informace č.: 6 - 2019 (Návrh zákona o sociálním podniku)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám návrh zákona o sociálním podniku. Je to zákon, na který se již dlouho čeká. 

Cílem navrhovaného zákona je zajistit podmínky pro dlouhodobě udržitelný rozvoj sektoru sociálních podniků, které budou plnit veřejně prospěšné funkce při současném dosahování zisku. Zvlášť důležitou úlohu budou sociální podniky plnit v oblasti začleňování osob sociálně vyloučených na trh práce, přičemž za tímto účelem budou mít přístup k vyhrazeným veřejným zakázkám a dalším formám podpory. 

Předkládaný návrh zákona zavede status integračního sociálního podniku, který bude právnickým osobám soukromého práva udělovat ve správním řízení Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Zákon dále stanoví povinnosti subjektů se statusem sociálního podniku, mezi něž bude patřit dosahování společenského prospěchu, využití více než poloviny zisku na společensky prospěšné účely, zohledňování environmentálních principů, veřejnost konečných vlastníků, a zvýšené informační povinnosti vůči zaměstnancům. 

Vedle toho bude podle předkládaného návrhu zákona MPSV udělovat též status integračního sociálního podniku, který bude přiznán subjektům, jež budou splňovat podmínky pro status sociálního podniku, a nad rámec toho bude mezi jejich zaměstnanci nejméně 30 % osob ze znevýhodněných skupin. Integrační sociální podnik bude povinen znevýhodněným zaměstnancům poskytovat psychosociální podporu. 

Vážení přátelé, pokud budete mít připomínky k návrhu zákona, prosím, pošlete je nejpozději do 10. 2. 2019 na adresu , abychom mohli připomínky zpracovat a odeslat. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR