Informace č.: 11 - 2019 (I léky na předpis mohou být dodávány přímo do domu)

Vážení přátelé, 

Poslanecká sněmovna na své březnové schůzi bude projednávat mimo jiné také návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2008 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. NRZP ČR ve spolupráci s dalšími partnery připravila pozměňovací návrh k tomuto zákonu, který by podle našeho názoru měl zlepšit dostupnost léků předepisovaných na předpis. 

V předkládaném pozměňovacím návrhu se zrušuje dosavadní omezení a rozšiřuje se možnost výdeje léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis prostřednictvím přepravní společnosti.  Zachováváme tím samozřejmě povinnost lékáren nést odpovědnost za kvalitu dodání až domů včetně odpovědnosti za výběr přepravní společnosti, která splní náročné časové i technické podmínky stanovené příslušnou prováděcí vyhláškou k přepravě takových léků, poštu nevyjímaje. 

Hlavním důvodem navrhované úpravy tedy je značně rostoucí potřeba reagovat na řadu neřešitelných situací osob se zdravotním postižením, ale i ostatních osob, jejichž situace jim nedovoluje vyzvednout si léčivé přípravky vázané na lékařský předpis v lékárně, a umožnit tak těmto osobám zvolit si možnost zásilkového výdeje těchto přípravků. Takovýto výdej léků má značný přínos pro všechny pacienty, kteří, z různých důvodů, preferují dodání léků až do bytu. Jedná se o chronické pacienty a ty, u kterých se opakuje předpis stejných léků bez potřeby osobní účasti pacienta u lékaře za účelem jeho vyšetření či kontroly a kteří jsou současně imobilní a bydlí v odlehlých místech, nedostatečně saturovaných lékárenskou sítí. Všechny tyto pro pacienty nepříjemné situace pak řeší internetový výdej léčivých přípravků na předpis. Je pro pacienty mnohem příjemnější, jednodušší, nesrovnatelně levnější (odpadá úhrada asistence a cestovné), pacient si může lék zajistit z pohodlí domova a správný lék za správných přepravních podmínek mu dopraví autorizovaný přepravce až domů. 

Rozšíření možnosti výdeje léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis o zásilkový výdej, ve spojení s dobře fungujícím elektronickým receptem a všemi s ním souvisejícími registry, zásadním způsobem pomůže větší kontrole výdeje těchto léčivých přípravků, úpravě jejich doplatku ceny směrem dolů a k úplnému odstranění korupčního potencionálu při jejich výdeji. 

O tuto službu je v populaci zájem. Kvalifikovaný odhad podle odborné společnosti APEK, je ten, že dnes každý čtvrtý občan České republiky nakupuje volně prodejné léky v České republice a většina z nich si přeje, aby tato možnost byla rozšířena i na léky na předpis. Jsme přesvědčeni o tom, že bychom vyřešili problém, kdy si lidé se zdravotním postižením, kteří se nemohou dostavit do lékárny, musí si platit drahou asistenci, či žádat sousedy, aby jim léky přinesli. Tím, že lékař bude moci poslat kód formou SMS do telefonu pacienta, který tento kód zašle konkrétní lékárně, která mu zajistí dovoz léků, dojde k značnému zjednodušení a zlepšení dostupnosti léků. 

Vážení přátelé, budeme rádi, když byste jednali s poslanci, abyste jim vysvětlili výhodnost této věci. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel