Informace č.: 12 - 2019 (Další novela zákona č. 48/1997 Sb. - další zdravotnické prostředky)

Vážení přátelé, 

v současné době je projednávána novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která se týká revize kategorizačního stromu zdravotnických prostředků, které jsou v příloze č. 3 uvedeného zákona. 

V souvislosti s tím NRZP ČR prosazuje: 

  1. Úpravu zvýšení finančního limitu na 21 739,00 Kč bez DPH u mechanického invalidního vozíku (dále jen „MIV“) v případě souběhu s elektrickým invalidním vozíkem (dále jen „EIV“) z důvodu zréalnění ceny odpovídajícího MIV, který je vhodný pro souběh. NRZP ČR současně prosazuje úpravu vyškrtnutí „včetně příslušenství“, a to pro zreálnění základní ceny vozíku a s ohledem na vysokou cenu některých medicínsky zdůvodnitelných dílů příslušenství. Při reálném nastavení ceny vozíku nevznikne potřeba cenu příslušenství uměle navyšovat. Cena příslušenství se pohybuje v průměru kolem 7 až 8 tisíc. Jinými slovy, čím bude lépe nastavena základní cena vozíku, tím bude menší tlak na jeho vylepšování zvláštním příslušenstvím.
  2. Opětovné zařazení „bílého programu“ (sedačky, sprchová křesla, sprchové vozíky), který zajišťuje zvládání nezbytné hygieny lidem s mobilitou na vozíku a u mnohých osob je jediným zdravotnickým prostředkem řešícím stolici samostatně nebo s asistencí. Tyto zdravotnické prostředky jsou finančně nejméně náročné. Proto trváme na zpětném zařazení bílého programu zpět do kategorizačního stromu.
  3. Nově elektronický bidet, který slouží k zachování základní hygieny na toaletě pro lidi bez rukou či se závažným postižením horních končetin. Slouží též jako prevence proti dekubitům.
  4. Nově rehabilitační přístroj s elektrickým pohonem pro pohybovou léčbu dolních či horních končetin, případně kombinace obojího. Rehabilitační přístroj slouží osobám, které mají omezenou či úplnou ztrátu pohybu dolních či dolních i horních končetin, spasticitu končetin (dg. Poškození míchy, mozku, skleróza multiplex, ictus, další neurologická a nervosvalová onemocnění). Pojištěnci s uvedeným indikačním omezením, kteří bydlí v menších obcích, mají obtíže s dopravou do rehabilitačního zařízení. Navíc, aby byla terapie účinná, musí být prováděna jednou denně a mnohdy vícekrát za den. Možnost využívání přístroje v domácím prostředí a eliminace zdravotních důsledků při funkční ztrátě pohybu může v konečném důsledku být pro zdravotní pojišťovny ekonomicky přínosné.
  5. Nově přístroj pro funkční elektrostimulaci či jeho pronájem. Přístroj zlepšuje stabilitu statickou i dynamickou při chůzi, zvyšuje rychlost chůze a prodlužuje ušlou vzdálenost, snižuje namáhavost chůze a únavu, zlepšuje koordinaci pohybu i v náročném terénu, pomáhá tlumit mírnou až střední spasticitu, redukuje svalovou atrofii, přispívá k navození přirozeného sterotypu chůze, a tím může redukovat bolest zad, kyčlí a kolen, způsobenou zapojováním nesprávných svalových partií při chůzi, vhodný i pro děti od 4 let.
  6. Úpravu maximálního doplatku na jednu opravu ve výši 2 609 Kč bez DPH u MIV i EIV cirkulovaného nebo necirkulovaného ve vlastnictví pojištěnce, a to tam, kde hrozí pojištěnci spoluúčast, a to z důvodu ekonomické zátěže pojištěnce, který často není schopen vyšší částku uhradit a zůstává opravující firmě dlužníkem.
  7. Opravu částky maximální úhrady na 8 696,00 Kč bez DPH na 5 let u necirkulovaného MIV ve vlastnictví pojištěnce a opravu částky maximální úhrady na 13 044,00 Kč bez DPH na 7 let u necirkulovaného EIV ve vlastnictví pojištěnce, neboť opravy invalidních vozíků podléhají první snížené sazbě DPH (tj. 15%), viz příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb., o DPH, Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě DPH (tj. 15%), Opravy zdravotnických prostředků.

Vážení přátelé, pokud byste měli ještě nějaké připomínky, tak nám je sdělte na adresu . Teď je možnost ještě připomínkovat další zdravotnické prostředky. Jde nám opravdu pouze o zdravotnické prostředky. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel