Informace č.: 20 - 2019 (Pečující roku)

Vážení přátelé,

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) organizuje soutěž Pečující roku. NRZP ČR dlouhodobě podporuje neformální péči lidí se zdravotním postižením a je to jedna z klíčových oblastí, které se věnujeme. V letošním roce se podařilo prosadit zvýšení příspěvku na péči ve III. a IV. stupni, což nepochybně pečujícím osobám i jejich rodinám pomůže při zvládání náročné péče. 

Považujeme soutěž Pečující roku za velmi dobrou soutěž, protože zviditelňuje problematiku pečujících osob, které odvádějí velmi těžkou a nedoceněnou činnost. Proto bychom byli rádi, kdyby se vás co nejvíce zapojilo do této soutěže a navrhli jste sami osoby, které znáte a které dlouhodobě pečují o své blízké či příbuzné. 

Nominovat pečujícího do této soutěže může kdokoliv na mailové adrese a to podle pravidel, která najdete zde. Budeme moc rádi, pokud se zapojíte do propagace této akce, informujete relevantní osoby ve svém okolí, nebo sám/sama někoho nominujete.

Vítané je samozřejmě také sdílení soutěže na sociálních sítích, či zaslání digitálního newsletteru těm, kteří se neformální péčí zabývají. S případnými dotazy k soutěži se obracejte na Mgr. Kateřinu Kňapovou (). 

Vážení přátelé, v odkaze pod textem naleznete leták s dalšími informacemi. Ještě si vás dovolujeme upozornit, že soutěž proběhne ve třech kategoriích. První kategorie je péče o seniora staršího 65 let, druhá kategorie je péče o zdravotně postiženého mladšího 18 let a třetí kategorie je péče o člověka staršího 18 let.

 

Vážení přátelé, věřím, že se do soutěže zapojíte. 

Přeji vám všechno dobré.  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR