Informace č.: 26 - 2019 (Příspěvek na zaměstnávání OZP a novela zákoníku práce - renty)

Vážení přátelé, 

v informaci č. 25/2019 jsme vás informovali o tom, že je připraven pozměňovací návrh k § 82a, odst. 2, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který by měl zvýšit příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP o 800 Kč, to je na 12 800,- Kč. Zvýšení příspěvku bylo rekcí na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2019, a to na 13 350,- Kč. Předpokládali jsme, že Senát tento pozměňovací návrh schválí v rámci projednávání zákona o pobytu cizinců, kde je přímá novela zákona o zaměstnanosti. Senát vrátil Poslanecké sněmovně zákon o pobytu cizinců s různými pozměňovacími návrhy, ale neakceptoval námi prosazovaný návrh na uvedené zvýšení příspěvku pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP. V uvedené informaci jsme vás také informovali o poslanecké iniciativě paní poslankyně Aleny Gajdůškové a dalších poslankyň a poslanců, která v samostatné novele navrhuje výše uvedené zvýšení příspěvku. Teď se však ukazuje, že tento návrh má sice podporu, ale tak jak jsou lhůty při projednávání zákonů v Poslanecké sněmovně a v Senátu, lze předpokládat, že návrh zákona bude schválen nejdříve koncem srpna letošního roku. To znamená, že toto zvýšení se již neprojeví v první polovině letošního roku a zaměstnavatelé budou muset tuto skutečnost nějak řešit. 

NRZP ČR spolu se zaměstnavateli zaměstnávající více než 50 % OZP se snaží celou situaci urychlit, ale zdá se, že některé lhůty jsou nepřekročitelné. Proto se také zamýšlíme nad návrhem, který by pravidelně valorizoval příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP. Tato valorizace by se mohla vztahovat k růstu průměrné mzdy a nikoliv k růstu minimální mzdy. Zvyšování minimální mzdy je více méně politické rozhodnutí, a tudíž velmi nepravidelné. Proto se nám zdá, že by bylo objektivnější hledisko valorizovat příspěvek podle růstu průměrné mzdy. 

Vážení přátelé, od 1. 10. 2018 je platná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zákon sjednotil postup dvou pojišťoven, kterými jsou Česká pojišťovna a Kooperativa, při výpočtu náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti, která přísluší zaměstnanci z důvodů pracovního úrazu nebo nemoci z povolání podle § 271b), odst. 3 zákoníku práce. Dále zákon doplnil ustanovení § 271b), odst. 3 zákoníku práce tak, že se při výpočtu uvedené náhrady bude u uchazeče o zaměstnání zohledňovat výdělek ve výši minimální mzdy platné v den prvního zařazení uchazeče o zaměstnání do evidence. Shodně se pozměňovací návrh promítl i do právní úpravy zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a v zásadě i do zákona o vojácích z povolání.

Ačkoli se tato změna na první pohled zdá velmi jednoduchá, byla to poměrně složitá věc, protože NRZP ČR prosazovala, aby vždy platilo, že výše minimální mzdy bude v případě náhrad na ztrátě na výdělku v souvislosti s nemocí z povolání či pracovním úrazem, vždy v takové výši, která byla při prvním stanovení výše renty. Prosazení této myšlenky bylo poměrně složité. Právě schválená novela Zákoníku práce tudíž jasně stanoví, že i při přerušování výplaty rent za ztrátu na výdělku, kdy osoba bude po nějakou dobu zaměstnána, bude vždy ve výši prvního přiznání renty. 

Bohužel se však ukazuje, že jak Česká pojišťovna, tak pojišťovna Kooperativa se snaží obcházet zákon a tvrdí, že zákon neplatí pro ty pojištěnce, kterým začala být vyplácena náhrada za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání před platností zákoníku práce, to je před 31. 12. 2006. Pojišťovny tvrdí, že předchozí systém s minimální mzdou vůbec nepočítal. Proto vznikla v Poslanecké sněmovně iniciativa, která by měla jednou pro vždy vyřešit problémy náhrad tak, aby nebyli lidé, kteří si nesou následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, poškozováni. Jakmile bude tato iniciativa mít legislativní podobu, tak vás o ní budeme informovat. 

Přeji vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR