Informace č.: 31 - 2019 (novela zákona č. 329/2011 + výroční zpráva ombudsmanky)

Vážení přátelé,

dnes začíná 30. schůze Poslanecké sněmovny, která by měla ve druhém čtení projednat návrh poslanců Víta Kaňkovského, Radky Maxové a dalších poslankyň a poslanců novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, sněmovní tisk 267. Tisk je zařazen na 34. Místo jednání sněmovny. Tento návrh zákona rozšiřuje spektrum zdravotních postižení, na která bude moci být přiznán příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. 

Jedná se o „těžké omezení pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin“, za které se považují zdravotní postižení uvedená v novém bodě 4 návrhu. Osoby s těmito postiženími mají výrazné problémy se samostatnou lokomocí bez pomoci druhé osoby, nebo aspoň bez výrazné kompenzace zvláštními pomůckami. Zmíněná postižení jsou léčbou neřešitelné. Přesto nejsou zařazeny mezi taková, při kterých vzniká nárok na příspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky. Dále se jedná o „těžké omezení pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce“, za které se považují zdravotní postižení uvedená v novém bodě 5 návrhu. Zde má sice osoba „nosné a pohybové ústrojí“ zdravé, ale vzhledem k tomu, že trpí těmito těžkými a velmi závažnými vadami, objektivně není schopna většího fyzického zatížení a s tím souvisejícího, samostatného pohybu. Především pak pohybu po schodech, souvislé chůze na delší vzdálenost, než např. 3 – 5 m, a jiného vyššího fyzického výkonu, který je nevyhnutelně nutný k běžnému pohybu člověka. Stejným způsobem jako vady a nemoci srdce a oběhovou nedostatečnost je možné odůvodnit i poslední navrhované nové postižení, a to „objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí“, za které se považují zdravotní postižení uvedená v novém bodě 6 návrhu. I zde není schopna osoba, trpící těmito zdravotními problémy pro naprosté vyčerpání organismu samostatného pohybu. Často i přes nepřetržité používání mobilního dýchacího přístroje. 

Vážení přátelé, prosíme vás, abyste apelovali na poslankyně a poslance ve vašem obvodu, aby tento zákon určitě projednali na této schůzi. Je to důležité proto, že čím později bude zákon projednán v Poslanecké sněmovně a následně v Senátu, tím později začne být také účinný. NRZP ČR byla iniciátorem tohoto návrhu zákona. 

Vážení přátelé, na tomto odkazu http://bit.ly/vyrocni-zprava-2018 naleznete výroční zprávu Úřadu veřejného ochránce práv za rok 2018. Domníváme se, že je dobré se s touto zprávou seznámit, protože je zde mnoho důležitých informací. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel