Informace č.: 34 - 2019 (Dálniční poplatky pro OZP opět jinak)

Vážení přátelé,

v informaci č. 24/2019 jsme vás informovali, že Ministerstvo dopravy ČR, v rámci změny systému elektronické platby dálničních poplatků, navrhuje, aby každý držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P si mohl zaregistrovat bezplatně jeden automobil, který bude vyňat z platby dálničních poplatků s tím, že v zásadě bude jedno, kdo v tu chvíli v automobilu sedí. Byla to obdobná úprava, jako je na Slovensku. Zároveň jsme vás informovali, že bude zvláštní režim pro děti, které mají zhoubný nádor nebo hemoblastózu. 

Se změnou ministra dopravy však došlo také k rozhodnutí o změně evidence dálničních poplatků. Sice nebude nadále používána dálniční známka, ale celý systém bude opět výrazně změněn. Ministerstvo dopravy ČR předložilo pozměňovací návrh k návrhu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, sněmovní tisk č. 409, který naleznete v odkaze pod textem. 

Ministerstvo dopravy ČR opouští původně dojednaný systém nahlášení vozidel, která budou vyjmuta z platby dálničních poplatků. Vozidla držitelů průkazů ZTP a ZTP/P nebo nezaopatřeného dítěte léčeného pro onemocnění zhoubným nádorem, nebo hemoblastózou, již nebudou evidována. Samozřejmě, že na držitele průkazu ZTP a ZTP/P se nadále bude vztahovat osvobození od dálničních poplatků, a to ze zákona. Elektronický systém však bude evidovat všechna vozidla, která projedou a nebudou mít zaplacené dálniční poplatky. 

Z textu zdůvodnění je zřejmé, že i nadále budou probíhat kontroly v terénu, kdy jak policie, tak celníci budou zastavovat vozidla a kontrolovat, zda mají zaplaceno za použití dálnice (zpoplatněné pozemní komunikace) nebo zda jsou od poplatku osvobozena. To je ale v rozporu s původním zdůvodněním „videotallingu“, kdy hlavním důvodem pro zavedení tohoto systému byla skutečnost zefektivnění kontroly pomocí porovnávání SPZ (zaznamenání SPZ projížděných vozidel a porovnání s databází registrovaných SPZ – má zaplaceno nebo je osvobozen) a zrušení kontrol v terénu. 

Pokud bude systém SFDI funkční budou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P pravidelně dostávat pokuty. Čím častěji budou po dálnicích jezdit, tím více pokut obdrží. Budou muset jezdit na úřad a dokazovat, že mají oprávnění dálnici bezplatně používat. Domníváme se, že stejně jako v případě, kdy nebyla v systému registrována vozidla převážející onkologicky nemocné děti, je návrh velmi problematický a hrozí nebezpečí, že budeme pořád obtěžováni policií. 

Vážení přátelé, příští týden máme jednání s panem ministrem dopravy a toto bude jedno z témat na naší schůzce. 

Přeji vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel