Informace č.: 41 - 2019 (Výzva k podpoře jednání NRZP ČR ve věci tzv. bílého programu)

Vážení přátelé,

i když je dovolenková sezóna, tak některá jednání neustále probíhají a NRZP ČR na ně musí reagovat. Asi největším problémem, který neustále řešíme, je úhrada některých zdravotnických prostředků, které jsou součástí tzv. bílého programu z veřejného zdravotního pojištění. Do tzv. bílého programu spadají například klozetová křesla, sprchová křesla, sprchové sedačky do vany nebo na vanu. Tyto zdravotnické prostředky jsou dosud hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ale pojišťovny odmítají nadále tyto prostředky hradit. Největší problém je v tom, že úhrada těchto prostředků končí 1. 8. 2019. Pokud se nepodaří, aby v novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která se nyní připravuje, zpět zařadit zdravotnické prostředky tzv. bílého programu, tak všechny tyto věci si budou muset pacienti hradit sami. Považujeme to za zásadní problém. Zdravotní pojišťovny a ministerstvo argumentují tím, že se nejedná o zdravotnické prostředky, ale že se jedná o pomůcky, které by měly být hrazeny z dávek MPSV ČR. Ústupová varianta ministerstva zdravotnictví je, že by se na úhradě tzv. bílého programu měly podílet obě ministerstva. 

NRZP ČR s touto argumentací zásadně nesouhlasí, protože výše uvedené prostředky jsou dlouhodobě placeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jejich argument, že se jedná o prostředky, které mají sociální charakter, a nikoliv zdravotnický neobstojí, protože takto můžeme posoudit téměř každý zdravotnický prostředek, ať se jedná o vozík, protézy, ortopedická obuv a další. Pokud bychom přistoupili na argumentaci, že se mají MPSV ČR a MZ ČR spolupodílet na úhradě těchto prostředků, tak se dostaneme do bludného kruhu, protože takové vyjednávání by trvalo roky. 

NRZP ČR trvá na tom, že když doposud byly prostředky bílého programu uznány jako zdravotnické, tak nevíme a nechápeme, co se změnilo, že najednou bílý program není zařazen jako zdravotnické prostředky. Distributoři těchto prostředků zaslali dokumentaci o tom, že v jiných státech EU jsou tyto prostředky uznané jako zdravotnické. 

Vážení přátelé, obracíme se na vás s výzvou, abyste psali ministru zdravotnictví, abyste psali na vedení zdravotních pojišťoven a žádali je, aby v této věci ustoupili a ponechali současný stav, kdy bílý program je uznán jako zdravotnické prostředky a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Nebojte se psát, piště co nejvíce dopisů, aby bylo vidět, že to není jenom výmysl NRZP ČR, ale že i lidé, kteří tyto prostředky nutně potřebují, mají stejný názor a trvají na tom, že tyto prostředky musí být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Prosíme, abyste předávali tyto informace dál. 

Přeji vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel