Informace č.: 44 - 2019 (Access City Award 2020 - Evropská cena pro bezbariérová města)

Vážení přátelé,

Evropská komise vyzvala členy EU, aby se přihlásili do soutěže Evropské město bez bariér Access City Award 2020 (Evropská cena pro bezbariérová města). 

Soutěž Access City Award organizuje Evropská komise ve spolupráci s Evropským fórem osob se zdravotním postižením (EDF). Jejím cílem je vést města k tomu, aby sdílela své zkušenosti a zlepšovala přístupnost ve prospěch všech. 

Soutěž Access City Award byla zahájena v roce 2010 s cílem propagovat bezbariérovou přístupnost v městském prostředí pro rostoucí evropskou populaci starších osob a osob se zdravotním postižením. Od té doby se do soutěže každoročně hlásí města z celé Evropy, která usilují o zlepšení přístupnosti pro své obyvatele i návštěvníky. Toto ocenění pomáhá zdůraznit příklady inovativního myšlení a osvědčených postupů, jež mohou inspirovat další města, která se případně potýkají se stejnými výzvami. 

Přihlášku mohou podat města s počtem obyvatel vyšším než 50 000 z některého členského státu Evropské unie, příp. aglomerace dvou či více měst s celkovým počtem obyvatel min. 50 000, jedná-li se o členské země EU, které mají méně než 2 města s více než 50 000 obyvateli. Přihlášky musí být vyplněny příslušnými orgány městské samosprávy v angličtině (akceptována bude příp. i francouzština a němčina) na online formuláři nejpozději do 11. září 2019. 

Proces výběru je rozdělen do dvou fází: předvýběr na národní úrovni a finální výběr na evropské úrovni. 

Vítěz ocenění Access City Award 2020 bude vyhlášen na slavnostním ceremoniálu, který je součástí každoroční konference „Evropský den osob se zdravotním postižením“ konané v Bruselu. 

Podrobné informace i odkazy na online přihlašovací formuláře najdete na těchto stránkách: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141 

Pokud se domníváte, že Vaše město by mohlo v soutěži uspět, oslovte vedení vašeho města a požádejte je, aby se do soutěže přihlásili. 

Přeji vám všechno dobré 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel