Informace č.: 55 - 2019 (Informace o konferenci k inkluzivnímu vzdělávání)

Vážení přátelé,

dne 11. září 2019 se uskutečnila konference zaměřená na inkluzivní vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Konference, kterou pořádala NRZP ČR, a které dal záštitu ministr školství pan Ing. Robert Plaga Ph.D, se účastnili představitelé Senátu, Poslanecké sněmovny, význační odborníci, ale i rodiče dětí se zdravotním postižením. Diskuse byla velmi zajímavá a ukázala různé postoje k inkluzivnímu vzdělávání. 

V odkaze pod textem najdete tiskovou zprávu z této konference, která asi nejlépe vystihuje rozpornost pohledů na společné vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami v běžných školách a třídách. Přesto lze říci, že diskutující se na některých věcech shodli. Jde především o shodu, že rozhodující slovo při volbě vzdělávací cesty mají rodiče či zákonní zástupci žáků. Další shoda byla na tom, že současný systém společného vzdělávání je zatížen přílišnou byrokracií spojenou s vykazováním poskytování podpůrných opatření. Diskutující vyzvali MŠMT ČR, aby našlo způsob vykazování, jenž bude školy co nejméně zatěžovat. 

Přeji vám všechno dobré.  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel