Informace č.: 59 - 2019 (Společné prohlášení k úpravě evropského nařízení o železniční přepravě)

Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem posílám dopis, který představitelé různých organizací zastupujících osoby se zdravotním postižením napsali představitelům EU, a to ve věci změny Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007., o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě. 

Smyslem je výrazně snížit potřebnou dobu oznámení cesty po železnici, pokud potřebuje osoba speciální vagón, a to z dosavadních 48 hodin na 2 hodiny. ŃRZP ČR se přidala k tomuto prohlášení, i když jsme si vědomi, že realizace takového požadavku by byla v České republice neuskutečnitelná. Změna nařízení bude nepochybně projednávána poměrně dlouho a její účinnost bude nepochybně odložena, protože Česká republika není jedinou zemí, která není schopna takovou věc v dohledné době zajistit. Je to však signál pro národní systémy železniční dopravy, aby směřovaly ke zkracování lhůty pro objednání a rezervaci asistence a upraveného vozu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel