Informace č.: 62 - 2019 (Dočasná odstávka Evidence náhradního plnění)

Vážení přátelé,

MPSV ČR nás jménem pana náměstka Jiřího Vaňáska požádalo o distribuci následující informace o dočasné a plánované odstávce Evidence náhradního plnění.

V průběhu první poloviny října 2019 bude nahrazen Portál Ministerstva práce a sociálních věcí a Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí jednotným portálovým řešením práce a sociálních věcí. To v praxi znamená změnu v používání aplikace Evidence náhradního plnění určené pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce a pro odběratele náhradního plnění podle ustanovení § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodu migrace zadaných dokladů v režimu náhradního plnění do aplikace provozované v rámci jednotného portálového řešení je nezbytná odstávka stávající aplikace Evidence náhradního plnění tak, aby došlo k přesunu všech doposud zadaných dokladů do nově připravené aplikace. To v praxi znamená, že ode dne 5. 10. 2019 od 16:00 hod. do 11. 10. 2019 do 14:00 hod. nebude možné zadávat doklady do Evidence náhradního plnění.

Z důvodu zajištění kontinuálního zadávání dokladů v režimu náhradního plnění je potřeba zadat doklady, u kterých by mělo dojít v době odstávky k uplynutí zákonné lhůty pro jejich zadání, nejpozději do 5. 10. 2019 do 16:00 hod.

Je potřeba zdůraznit, že faktury zadané do stávající Evidence náhradního plnění budou automaticky migrovány do aplikace provozované v rámci jednotného portálového řešení.

Rekapitulace situace ohledně zadávání dokladů do Evidence náhradního plnění v průběhu přechodu na jednotné portálové řešení:

Ø  do 5. 10. do 16:00 hod. budou doklady zadávány do stávající aplikace náhradního plnění umístěné na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob,

Ø  od 11. 10. 2019 od 14:00 hod. budou doklady zadávány do nové aplikace náhradního plnění umístěné na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/evidence-nahradniho-plneni; na této adrese budou v týdnu od 7. 10. 2019 k dispozici statické informace týkající se nové aplikace Evidence náhradního plnění včetně uživatelského manuálu.

Evidence náhradního plnění, která bude od 11. 10. 2019 provozována v rámci jednotného portálového řešení, nepřinese žádné změny, pokud jde o její funkcionalitu či strukturu zadávaných dat. Je však potřeba opakovaně upozornit na změnu přihlašování právnických a fyzických osob do jednotného portálového řešení. Jedná se o změnu, která vyplývá ze zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, tedy o nutnost prokázání totožnosti pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Do jednotného portálového řešení se tak bude možné přihlásit dvěma způsoby:

Ø  prostřednictvím systému e-identita - více informací a postup zajištění tohoto přihlášení naleznete na portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci, tj. na adrese https://www.eidentita.cz,

Ø  prostřednictvím informačního systému datových schránek - více informací a postup zajištění tohoto přihlášení naleznete na informačním systému datových schránek, tj. na adrese https://www.datoveschranky.info/.

Vážení přátelé, prosím, abyste tuto informaci předali i dalším zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením.

 

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel