Informace č.: 75 - 2019 (Prohlášení delegátů RS NRZP ČR)

Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem vám posíláme Prohlášení delegátů Republikového shromáždění NRZP ČR ze dne 17. 10. 2019. Republikové shromáždění se velmi intenzivně zabývalo problémem financování sociálních služeb. NRZP ČR nikdy nesouhlasila s převodem financování služeb na kraje. Důvodem tohoto nesouhlasu je nerovnoměrnost sítě sociálních služeb v jednotlivých krajích, rozdílné preference krajů v oblasti sociálních služeb a nekompatibilita způsobu hodnocení žádostí jednotlivých subjektů poskytujících sociální služby. 

V současné době se připravuje rozsáhlá novela zákona o sociálních službách, jejímž hlavním bodem by měla být změna financování sociálních služeb. Ministryně MPSV ČR paní Jana Maláčová předložila návrh, aby sociální služby byly financovány prostřednictvím tříletých grantů s tím, že by se jednalo o předstupeň při přípravě zákonného pojištění na dlouhodobou péči. S tímto návrhem zásadně nesouhlasí Ministerstvo financí, které prosazuje, aby prostředky na dotace poskytovatelů sociálních služeb byly prostřednictvím rozpočtového určení daní poskytnuty přímo krajům. S tím NRZP ČR nemůže souhlasit. Pokud by kraje měly dotační prostředky na sociální služby v daňové výnosnosti, nelze již jakýmkoliv způsobem regulovat síť sociálních služeb. Kraje se dostanou do velkého střetu zájmů, protože budou financovat sociální služby, jsou zároveň největším zřizovatelem sociálních služeb a zároveň jsou registrujícím orgánem poskytovatelů sociálních služeb. 

Vážení přátelé, posíláme tyto informace na vědomí. O způsobu financování sociálních služeb se bude pravděpodobně rozhodovat v následujících týdnech. 

Přeji vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel