Informace č.: 77 - 2019 (Evaluace Evropské strategie pro osoby se zdravotním postižením)

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vám zaslat informaci, kterou jsme obdrželi z VVZPO, o probíhajícím šetření týkající se zhodnocení dopadů evropské Strategie pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 - 2020. Průzkum realizuje Evropská komise a mohou se do něj zapojit jak subjekty neziskového sektoru, tak jednotlivci a další subjekty. Zároveň zasíláme odkaz na dotazník v českém jazyce, který můžete vyplnit a odeslat Evropské komisi.

Informace o hodnocení strategie
Strategie je hlavním nástrojem politiky týkající se osob se zdravotním postižením Komise EU a popisuje soubor cílů a opatření na úrovni EU na období 2010-2020. Je také nástrojem pro realizaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením na úrovni EU.
Jelikož období, na které byla strategie přijata, se blíží ke konci, Komise provádí hodnocení s cílem:
- Můžete zhodnotit, jak, dle vašeho mínění, byla strategie prováděna.
- Shromážděné názory zúčastněných budou sloužit pro zlepšení budoucí politiky v této oblasti.

Informace o konzultacích online
V rámci hodnotících činností zahájila Komise 30. července 2019 konzultace na internetu, které jsou otevřené všem občanům, organizacím a institucím v EU. Konzultace budou otevřeny do 13. listopadu 2019.
Průzkum je dostupný ve všech jazycích EU. Skládá se ze sady uzavřených otázek s možností zahrnout některé připomínky. Odpovědi na otázky nevyžadují předchozí znalost strategie.

Odkaz na online dotazník v českém jazyce:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/consultationdisabilitystrategy?surveylanguage=CS

Přeji Vám všechno dobré 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel