Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci setkání s panem předsedou vlády Petrem Nečasem

Vážení přátelé,

dnes jsem se setkal s předsedou vlády panem Petrem Nečasem. Jednali jsme o zákonu o sociálních službách a o postavení Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Pan předseda vlády mi na moje otázky ve věci příspěvku na péči sdělil, že v koaliční smlouvě je uzavřena dohoda o tom, že příspěvek na péči v I. stupni u dětí zůstává v nezměněné výši, to je 3000,- Kč.

U osob starších 18 let bude snížen, s platností od roku 2011, na 800,- Kč. Další změny v příspěvcích na péči v letošním roce provedeny nebudou. Upozornil jsem pana premiéra, že tento návrh může vyvolat velmi negativní reakci. Sdělil jsem mu, že jako schůdnější variantu vidím rozdělit příspěvek na péči v I. stupni na dva stupně. Lidé, kteří potřebují větší pomoc by pobírali nadále 2000,- Kč a pouze ti, kteří potřebují minimální služby ( např. dovoz oběda) by brali nižší příspěvek na péči. Pan premiér mě upozornil, že vlastní návrh rychlé novely zákona o sociálních službách bude zpracovávat MPSV ČR. Tudíž, pokud máme nějaké alternativní návrhy, tak je nezbytné, abychom je projednali s novým ministrem MPSV ČR panem Jaromírem Drábkem. Mohu Vás ujistit, že jakmile bude pan Jaromír Drábek uveden do ministerské funkce, pokusím se s ním sejít a o přípravě novely zákona o sociálních službách s ním budeme jednat.

Vážení přátelé,

druhým bodem našeho jednání bylo postavení Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, který je pro nás velmi důležitý a zajišťuje nám snadnější kontakt s vládou. Pan premiér Petr Nečas mě ujistil, že nemá v úmyslu měnit postavení VVZPO. Předsedou výboru bude i nadále premiér. Výkonným místopředsedou bude pravděpodobně zmocněnec vlády pro lidská práva, přičemž o této osobě ještě nebyla koaliční diskuse. Koaliční diskuse  neproběhla ani o postavení ostatních poradních orgánů vlády. Pro nás je však velmi důležité, že pan premiér Nečas mi přislíbil, že beze změny zůstane sekretariát Vládního výboru a ve statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany nebudou provedeny žádné významné změny.

Přeji Vám pěkné letní dny.

S pozdravem

Bc. Václav Krása

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel