Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci novely zákoníku práce a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV ČR

Vážení přátelé,

v přílohách Vám posílám návrh novely zákoníku práce a dále návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Posílám vám tyto návrhy zákonů, abyste nám poslali co nejdříve Vaše připomínky. Vaše názory a připomínky prosím poslat co nejrychleji, abychom je mohli uplatnit v připomínkovém řízení. Vláda schválila u těchto zákonů zkrácené připomínkové řízení v délce 5 pracovních dnů, to znamená, že příští týden, nejdéle ve čtvrtek, musíme poslat naše připomínky.

Upozorňuji Vás především na návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními. V tomto zákoně jsou mimo jiné novelizovány zákony o sociálních službách a o státní sociální podpoře. Oba dva zákony mají dopad na osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny. V zákoně o sociálních službách se mění výše příspěvku na péči v I. stupni z 2000,- Kč na 800,- Kč.

V zákoně o státní sociální podpoře je návrh na zrušení sociálního příplatku, který postihne především rodiny s jedním rodičem pečujícím o dítě se zdravotním postižením, které nemají nárok na příspěvek na péči.

Vaše připomínky prosím posílejte nejpozději do úterý 24. 8. 2010 na adresu .

Přeji Vám všechno dobré

Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR

  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dokument WORD)
  • Předkládací zpráva (dokument WORD)
  • Platné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (dokument WORD)
  • Návrh zákona na změny některých zákonu v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV ČR (dokument WORD)
  • Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn (dokument WORD)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel