Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci připomínek NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV ČR

Přečíst

Vážení přátelé,

posílám Vám připomínky k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, které jsem dnes odeslal ministru práce a sociálních věci panu J. Drábkovi. Považujeme návrh zákona z hlediska rodin, které  pečují o osobu se zdravotním postižením za velmi závažný a restriktivní. Všechny úpravy v zákonech o nemocenském pojištění, o pojistném na sociálním zabezpečení, o státní sociální podpoře, zákonu o zaměstnanosti a zákoně o sociálních službách budou mít finanční dopad na všechny rodiny obecně. Na rodiny, kde je jeden nebo více osob se zdravotním postižením, jsou finanční dopady příliš velké a z našeho pohledu nepřijatelné. Tento názor jsme také vyjádřili v našem stanovisku. NRZP ČR se rozhodla před jednáním vlády, která bude projednávat tento návrh zákona počátkem měsíce září, uspořádat mimořádnou tiskovou konferenci za účasti všech členů předsednictva NRZP ČR, na které vyzveme vládu, aby postupovala uvážlivěji a nepřenášela úsporná opatření pouze na skupiny lidí, které jsou již dnes ve složité sociální situaci.

Vážení přátelé, prosím Vás, abyste psali všem členům vlády a v dopisech jim popsali Vaši současnou situaci a jaký finanční dopad bude mít přijetí zákona na finanční situaci Vašich rodin. E-mailové adresy, případně písemné adresy, najdete vždy na webových stránkách jednotlivých členů vlády. Současně Vás prosím, abyste kopie těchto dopisů poslali na moji e-mailovou adresu .

Zároveň Vás prosím o Váš souhlas, zda můžeme Vaše příběhy poskytnout médiím. Potřebujeme také Váš souhlas zda můžeme novinářům poskytnout spojení na Vás, aby novináři mohli vyslechnout Vaše názory na připravované změny zákonů. Je nezbytné, abychom udělali celorepublikovou kampaň proti předloženému návrhu zákona o úsporných opatřeních. Spoléhám na Vás!

Přeji Vám vše dobré

S pozdravem

Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel