Otevřený dopis předsedy NRZP ČR Václava Krásy ministru práce a sociálních věcí ČR

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás touto neobvyklou formou otevřeného dopisu, a to ve věci posudkové služby, neboť jsme přesvědčeni, že míra naší tolerance s úrovní a prací tohoto orgánu státu byla překročena.

V pondělí 14. února 2011 v rámci pořadu „Reportéři ČT“ byl odvysílán případ člověka, kterému je odpírán invalidní důchod. Reportáž ukázala dva základní problémy, které jsou s problematikou invalidity spojeny:

1) Naprostou bezmocnost člověka proti posudkovému lékaři, resp. posudkové komisi MPSV ČR, a to i v případě, kdy je stanovisko posudkového lékaře v rozporu s názory příslušných odborných lékařů.

2) Neznalost základního předpisu, jímž je zákon o důchodovém pojištění, na České správě sociálního zabezpečení.

Nejhorší je, že bohužel nejde o ojedinělé excesy. Jak z vlastní poradenské praxe, tak z poradny NRZP ČR máme poznatky, že případů neadekvátního posuzování zdravotního stavu lidí se zdravotním postižením neúměrně přibývá. Můžeme uvést případ člověka s Crohnovou nemocí, jemuž byl po osmi operacích - přičemž při každé z nich přišel o část střeva - snížen stupeň invalidity z III. na I. stupeň. Tento člověk pobíral plný invalidní důchod 22 let.

Dovolujeme si, vážený pane ministře, vyslovit naději, že tyto a řada dalších případů, nejen v oblasti důchodového pojištění, ale i příspěvku na péči, případně mimořádných výhod, nejsou důsledkem politického zadání. Pokud by tomu tak bylo, nemohli bychom je označit jinak, než jako krajně neetické, nezákonné a opovrženíhodné.

Jsme přesvědčeni, vážený pane ministře, že situaci na České správě sociálního zabezpečení je třeba řešit. Zatímco ke zlepšení znalosti zákona o důchodovém pojištění snad postačí několikahodinové školení, situace v oblasti posudkové služby vyžaduje řešení komplexní, s využitím zkušeností z okolních zemí, např. Rakouska, Slovinska, Německa aj. Systém posuzování v těchto zemích zajišťuje podstatně větší míru objektivity než stávající systém v České republice, neboť je založen na týmovém posuzování zdravotního stavu několika odborníky a není postaven na posouzení jednoho posudkového lékaře.

Vážený pane ministře, v této souvislosti si dovolíme upozornit, že stávající návrh Vámi připravované reformy je postaven právě na posílení úlohy posudkových lékařů při posuzování nároků osob se zdravotním postižením na dávky mobility, kompenzačních pomůcek a dalších dávek. Vyjadřujeme zásadní nesouhlas s tímto konceptem. Vaši pracovníci argumentují, že posudkoví lékaři se budou řídit tzv. Mezinárodní klasifikací funkcí. Už z definice věci to není možné. Posuzování podle moderního způsobu, který je používán v celé Evropě, nelze dělat na základě medicínských ukazatelů, ale na základě schopnosti občana fungovat ve společnosti a zabezpečit si svoje základní potřeby. Toto posouzení je vždy na základě týmové práce, ve které musí velkou úlohu mít ergoterapeuti, sociální pracovníci a další odborníci. Náš systém posuzování je zastaralý, skladba posudkových lékařů je neadekvátní a důsledky tohoto systému nesou tisíce lidí se zdravotním postižením. 

Vážený pane ministře, věříme, že se budete tímto podnětem vážně zabývat, a že se promítne i do připravované reformy. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je připravena, pokud bude brána za rovnoprávného partnera, účinně pomoci svými odborníky při řešení současné situace nejen na ČSSZ, ale i v přípravě nového způsobu posuzování. Takovou reformu můžeme podporovat a prosazovat.

 

V úctě

Bc. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel