Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci reformy sociálního systému

Vážení přátelé,

ministr práce a sociálních věcí, pan Jaromír Drábek dne 12. ledna 2011 představil veřejnosti základní parametry chystané sociální reformy. V příloze Vám posílám Tiskovou zprávu MPSV ČR, ve které jsou základní údaje o chystané sociální reformě. Současně Vám posílám Tiskovou zprávu NRZP ČR, která reaguje na předložený návrh MPSV ČR.

Vzhledem k tomu, že byl představen teprve základní rámec reformy, nelze do detailu říci, jaký bude mít reforma dopad na osoby se zdravotním postižením. Chybí především způsob posuzování nároku na dávky, ale také chybí výše dávky podle rozsahu zdravotního postižení. Je zřejmé, že jak dávka na mobilitu, tak dávka na kompenzační pomůcky bude zřejmě odstupňována podle rozsahu zdravotního postižení. Podle informací, které jsou dosud k dispozici, tak MPSV ČR chystá nový způsob posuzování zdravotního stavu. Tento posudek by měl sloužit k nejen určení výše dvou nově předpokládaných dávek, ale také k zařazení do stupně příspěvku na péči.

MPSV ČR předpokládá, že by současný systém 36 úkonů příspěvku na péči byl redukován na oblasti, které by byly posuzovány – např. pohyblivost, orientace, komunikace, péče o hygienu, odívání, společenské aktivity a podobně. Těchto oblastí by mělo být asi 10. Zjednodušení celého systému nemusí být na úkor osob se zdravotním postižením, pokud nebude snížen objem peněz na dávky pro osoby se zdravotním postižením, a pokud při posuzování nároku bude co nejvíce eliminován subjektivní názor posuzující osoby a kritéria umožní objektivní posouzení nároku na dávku. Tyto podrobnosti však v návrhu sociální reformy nejsou stanoveny.

V oblasti zaměstnanosti je navržena zásadní změna, a to zrušení tzv. náhradního plnění. NRZP ČR má dlouhodobě výhrady k systému náhradního plnění a tyto výhrady nadále trvají. Na druhé straně samotné zrušení tohoto institutu bez zavedení nového způsobu obchodní podpory tzv. chráněných dílen může vyvolat kolaps řady těchto subjektů. Z tohoto důvodu věříme, že bude ještě o této věci jednáno.

Vážení přátelé, jakmile budeme vědět další podrobnosti chystané reformy, samozřejmě Vás budu okamžitě informovat. V měsíci únoru by měly být předloženy paragrafované změny zákonů. Samozřejmě, že Vám je okamžitě pošlu.

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel