Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím o jednání Senátu a Poslanecké sněmovny o zákonech, které se významným způsobem dotýkají osob se zdravotním postižením

Vážení přátelé,

posílám Vám informaci o jednání Senátu a Poslanecké sněmovny o zákonech, které se významným způsobem dotýkají osob se zdravotním postižením. 11.listopadu 2010 jsem se účastnil projednávání vládního návrhu zákona úsporných opatření v kompetenci MPSV ČR. Jak víte, v tomto zákoně je návrh na snížení výše příspěvku na péči v I. stupni z 2000,- na 800,- korun. Předložil jsem náš návrh senátorům a požádal je, aby tento návrh některý z nich předložil na jednání výboru. Jak jsem Vás již informoval, jednalo se o rozdělení příspěvku na péči v I. stupni na dva podstupně ve výši 2000,- a 800,- korun podle počtu úkonů.

Musím se přiznat, že jsem byl velmi překvapen debatou a způsobem vystupování jednotlivých členů výboru. Dosud se mi nestalo, aby některý z poslanců či senátorů byl proti tomu, abych mohl vystoupit na výboru, tak jako to udělala paní senátorka Filipiová a pan senátor Julínek, když jsem včera požádal výbor o udělení slova. Podstatnější je však diskuze, která se na výboru vedla. Většina členů výboru diskutovala na téma zneužívání příspěvku na péči s tím, aby příspěvek byl ve formě kreditu, který by mohly osoby závislé na péči čerpat u poskytovatelů sociálních služeb. Byl jsem překvapen jak členové výboru úplně opomíjeli a degradovali péči přímo v rodinách. Přitom péče v rodinách je základem sociálních služeb, pro nás jednou z klíčových priorit. Nikdo z přítomných členů Senátního výboru nepodal náš pozměňovací návrh a musím říct, že jsem byl velmi rozčarován z průběhu jednání.

Dnes Senát jednal v plénu o výše uvedeném návrhu zákona a schválil jej beze změny. To znamená, že už chybí pouze podpis pana prezidenta a od 1 ledna 2011 bude příspěvek na péči v I. stupni vyplácen pouze ve výši 800,- korun.

Myslím si, že jsme udělali maximum co jsme mohli. Bylo však zřejmě, že Senát ve starém složení (je otázka zda je to v souladu s Ústavou) návrh zákona o úsporných opatření bez problémů schválí.

Včera jsem se také účastnil jednání Hospodářského výboru, který projednával senátní novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. V tomto zákoně, zásluhou paní senátorky Filipiové, se navrhovalo, aby byl zřízen mezinárodní parkovací průkaz (což je v pořádku), ale dále, aby tento průkaz mohly mít pouze osoby s tělesným či mentálním postižením. Měli o tom rozhodovat lékaři, a to neurolog, ortopéd a psychiatr. To znamená, že každý žadatel by byl prohlédnut tímto odborníkem, zaplatil by za prohlídku a takto by mohl být opakovaně po určité době znovu zdravotně posouzen. Proti návrhu jsme se razantně postavili a navrhli jsme vypuštění všech ustanovení, která diskriminují ostatní druhy zdravotního postižení a zároveň jsme navrhli zrušení prohlídek vyjmenovanými odbornými lékaři. Poslanci Hospodářského výboru mi umožnili, abych jim vysvětlil smysl našeho pozměňovacího návrhu a potom jej jednohlasně schválili. Protože tento výbor je tzv. gesčním výborem tohoto zákona, je pravděpodobné, že Poslanecká sněmovna tento náš pozměňovací návrh schválí. O Senátním návrhu zákona o provozu na pozemních komunikacích bude příští týden jednat ještě Výbor pro sociální politiku. Máme přislíbeno, že výbor by měl schválit tentýž pozměňovací návrh.

Vážení přátelé, v příloze Vám posílám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tento zákon je důležitý v tom, že umožňuje placení tzv. nadstandardní zdravotní péče při zachování práva na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Bohužel nikde v zákoně není specifikováno co je standardní péče a co je nadstandardní péče. Hrozí tak velké nebezpečí, že zdravotnické zařízení označí za nadstandardní péči i péči, která je dnes hrazena z veřejného zdravotního pojištění a zvýší tak neúměrně úhrady za zdravotní péči. V návrhu zákona jsou další věci, které můžou zhoršit kvalitu poskytované péče. Proto Vás prosím o co nejrychlejší Vaše připomínky, a to nejdéle do pátku 19. listopadu 2011. Připomínky posílejte na adresu .

Vážení přátelé, posílám Vám tyto informace, abyste byli informování co se aktuálně projednává. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem 

 

Bc. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel