Stanovisko SNN k restriktivním zákonům

Vážení přátelé,

 

v pátek 11. 3.  projednal Výkonný výbor Svazu neslyšících a nedoslýchavých návrhy zákonů MPSV v sociální  které mohou ve svých důsledcích vážně poškodit pracovní, společenské, kulturní a sociální postavení sluchově postižených, především pak neslyšících.  Tím největším nebezpečím není jen nahrazení průkazek ZTP dnes ještě nepojmenovanou průkazkou Ministerstva dopravy, či koho, ale celý soubor navrhovaných zákonných opatření, která nejsou ani řádně promyšlená ve vztahu k dopadům na všechny zdravotně postižené.

 

Výkonný výbor přijal  k návrhům stanovisko – je v příloze . Seznamte s ním nejen své členy ale i širší veřejnost  a pozvete je na svolanou manifestaci  22. 3. 2011 ve 12.00 h. před Ministerstvo práce a sociálních věcí.  Jen co možná největší účastí dáme najevo, že jsme tady a není možné nás vystrčit na okraj společnosti podle hesla „ chudým bereme, bohatým rozdáváme“, jen když ušetříme.

 

Držme si palce.    

 

Jaroslav  Paur

 

Stanovisko SNN k restriktivním zákonům (doc)

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel