Petice proti návrhu tzv. "sociální reformy"

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vyhlašuje peticí proti návrhu tzv. „sociální reformy“, tedy proti pojetí změn, které jsou navrženy v návrzích zákonů předložených MPSV ČR v rámci této reformy.

V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyhlašuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR petici na ochranu zájmů osob se zdravotním postižením.

Preambule petice

Považujeme níže uvedené návrhy zákonů, které jsou součástí tzv. „sociální reformy“, za návrhy, které poškozují osoby se zdravotním postižením a při jejich aplikaci by došlo ke zhoršení kvality života těchto lidí. Jedná se o tyto návrhy zákonů:

1) Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

2) Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek

3) Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Uvedené návrhy zákonů nejsou předkládány proto, aby se zlepšilo postavení lidí se zdravotním postižením ve společnosti, ale jsou vedeny jedinou snahou, co nejvíce na nás ušetřit. Je zřejmé, že v případě jejich schválení nutně musí dojít ke zhoršení kvality našich životů. Je to pouze ekonomické pojetí problematiky zdravotního postižení. Proti tomuto pohledu na naše problémy co nejrozhodněji protestujeme a odmítáme jej.

 

Cíl petice

 

Cílem petice je apelovat na předsedu Vlády ČR RNDr. Petra Nečase a ministra práce a sociálních věcí Ing. Jaromíra Drábka, aby výše uvedené návrhy zákonů, které jsou součástí tzv. „sociální reformy“, byly staženy, neboť je nelze opravit. Vycházejí z chybné základní úvahy, která byla motivem jejich přípravy. Pokud by zákony nebyly staženy, je cílem petice, aby v průběhu legislativního procesu byly přijaty naše návrhy na úpravy výše uvedených zákonů.

 

Složení petičního výboru:

Cvrkal Otmar, narozen 23. 12. 1944, bytem Františka Hrubína 887/10, 586 02 Svitavy

Hrdá Jana, narozena 2. 12. 1952, bytem Chrášťany 171, 252 19 Rudná

Krása Václav, narozen 24. 11. 1951, bytem Vondroušova 1193, 163 00 Praha 6

Morávek Jiří, narozen 5. 4. 1958, bytem Pražská 184, 500 04 Hradec Králové 4

Uherka Jan, narozen 24. 12. 1942, bytem Údolní 2206, 688 01 Uherský Brod

 

Členy petičního výboru bude zastupovat:

Václav Krása, narozen 24. 11. 1951, bytem Vondroušova 1193, 163 00 Praha 6

 

Petice prosím zasílejte do 8. května 2011 na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00, Praha 7 - Holešovice

  Petiční arch (PDF)

 

KDU-ČSL vyhlásilo petici proti bezohledné důchodové reformě. Pokud budete mít zájem, dostanete se na petici na tomto odkazu: http://www.kdu.cz/Ostatni/Petice.aspx

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel