Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci jednání s ministrem práce a sociálních věcí panem Jaromírem Drábkem

Vážení přátelé,

 

jak již víte, ve čtvrtek 7. dubna večer jsem se sešel s panem ministrem J. Drábkem. Rozhovor trval téměř celou hodinu a diskutovali jsme pouze základní otázky sociální reformy.

 

Zdůraznil jsem, že pro nás je nepřijatelné, aby byly sociální karty jako platební karty a dále v žádném případě nebudeme souhlasit s tím, aby příspěvek na péči byl poskytován poskytovateli služeb. Snažil jsem se panu ministrovi vysvětlit proč s těmito dvěma body nemůžeme zásadně souhlasit. Pan ministr řekl, že nemůže o těchto věcech rozhodnout sám, a že je dá na jednání koalice.

 

Obdobně je tomu také pokud jde o náš požadavek na to, aby finanční základnou pro dávky pro osoby se zdravotním postižením byl rok 2009 a nikoliv rok 2010, jak navrhuje MPSV. O této věci je nezbytné jednat s ministrem financí, což pan ministr Drábek přislíbil.

 

V otázce posuzování míry závislosti trvá ministerstvo na novém způsobu hodnocení podle deseti oblastí, a to s využitím mezinárodní klasifikace funkcí (MKF). Argumentoval jsem tím, že současná Lékařská posudková služba není schopna nového způsobu posuzování, nehledě na to, že hodnocení podle MKF předpokládá týmové hodnocení za účasti více odborníků. Pan ministr uznal oprávněnost tohoto argumentu a tudíž se ukazuje možnost dohodnout se na určitém kompromisu, že posuzování by bylo odloženo až do doby zavedení týmového posuzování.

 

Nejméně problematickou se dnes jeví otázka průkazek ZTP a na ně navazujících kompenzací. Zdá se, že tady se můžeme dohodnout poměrně brzy.

 

Vážení přátelé, myslím si, že jednání bylo úspěšné v tom, že byla opět otevřena komunikace s panem ministrem. Je velmi důležité, že téma sociální reformy se stane předmětem koaličního jednání. Samozřejmě si uvědomuji, že současné dění v koalici může zpomalit toto jednání.

 

S panem ministrem jsme se dohodli, že jakmile on projedná v koalici jednotlivá témata, opět se sejdeme, a to již v širší sestavě.

 

S panem ministrem jsme pochopitelně nemohli jednat o jednotlivostech. Jsem přesvědčen o tom, že pokud se podaří dohodnout základní naše požadavky, tak dohoda o jednotlivých věcech, bude podstatně jednodušší.

 

Vážení přátelé, zdá se, že jednání o sociální reformě se zpomaluje a tudíž asi předsednictvo NRZP ČR prodlouží termín na sběr podpisů pod naší petici. Proto Vás prosím, abyste se i nadále snažili sehnat co nejvíce podpisů pod petici. Občas se ptáte, kterou petici máte podepisovat, protože prý kolují asi tři. Národní rada vyhlásila pouze jednu petici na protestním shromáždění a mi sbíráme podpisy pouze pod tuto petici.. Dohodli jsme se s paní Strnadovou, která je neformální mluvčí neslyšících a nedoslýchavých osob, že jejich petici předáme panu premiérovi společně s peticí NRZP ČR.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Václav Krása  

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel