Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci lékové politiky a ve věci odpovědi ministra zdravotnictví ČR MUDr. Leoše Hegera na dopis předsedy NRZP ČR ohledně péče o nedonošené děti

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posílám dva dokumenty, které se týkají zdravotnictví. Prvním dokumentem je zápis z pracovní schůzky s ředitelem SUKLU PharmDr. Martinem Benešem a našim právníkem JUDr. Zdeňkem Žižkou. Považujeme za nezbytné, abychom se pokusili porozumět důkladně lékové politice a zabránili tak neúměrnému zvyšování doplatků za léky, které nejvíce dopadají na nás osoby se zdravotním postižením.

 

Druhým dokumentem je odpověď pana ministra zdravotnictví MUDr. Leoše Hegera na náš otevřený dopis ve věci péče o nedonošené děti.

 

Nadále vyjednáváme i o zákonech, které jsou součástí tzv. sociální reformy. Navržené zákony byly včera projednány na poradě ekonomických ministrů vlády. Výsledek tohoto projednání nevím. Pan ministr J. Drábek mi oznámil, že má z této porady mandát k dalšímu jednání s NRZP ČR. Jednání se uskuteční 9. května 2011 v 16:00 hodin.

 

Současně se také domlouvá schůzka s předsedou vlády Petrem Nečasem. Navržené zákony nyní projednává Legislativní rada vlády. Do tohoto projednávání nemáme možnost jakýmkoliv způsobem vstoupit. Musíme počkat na jejich stanovisko. Příští týden připravíme manuál k jednání s poslanci a senátory tak, abyste měli podklady k projednání s jednotlivými politiky. Bude to druhá fáze naší snahy zvrátit navržené zákony tzv. sociální reformy.

 

Stále můžete posílat petiční archy s podpisy pod naši petici. V současné době bylo sebráno již přibližně 20 tisíc podpisů. Prosím, abyste dále sbírali podpisy. Předpokládám, že kolem poloviny měsíce května bychom petiční archy předali předsedovi vlády, panu Petru Nečasovi.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Jednání s ředitelem SUKLu PharmDr. Martinem Benešem (doc)

Dopis ministra zdravotnictví MUDr. Leoše Hegera (PDF)

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel