Dopis předsedy NRZP ČR ve věci jednání s panem premiérem Petrem Nečasem a ministrem práce a sociálních věcí panem Jaromírem Drábkem

Vážení přátelé,

 

včera jsem jednal s předsedou Vlády ČR Petrem Nečasem a s ministrem práce a sociálních věcí J. Drábkem. Pan premiér vyjádřil názor, že určitě dojde ke změnám navržených zákonů o sociální reformě. Podrobně jsme diskutovali problematiku sociální karty jako platební karty, návrh, aby příjemcem příspěvku na péči byl přímo poskytovatel a dále otázku nového posuzování míry závislosti. Předseda vlády vyjádřil názor, že chápe naše pochybnosti o navržených úpravách zákonů, a že je připraven na jednání vlády o těchto zákonech dále jednat a provést jejich úpravy. Pan premiér uvedl, že vláda začne o zákonech sociální reformy pravděpodobně jednat 18. května 2011, ale jednání o nich neuzavře. Konečné projednání by bylo až na příštím jednání vlády. Zbude tak ještě prostor pro konzultaci jak se sociálními partnery, tak i případně s NRZP ČR. Postoj předsedy vlády se mi zdál vstřícný k našim požadavkům.

 

V pozdních odpoledních hodinách se uskutečnilo jednání s MPSV ČR v čele s panem ministrem J. Drábkem. Jednání se současně účastnil prezident Unie zaměstnavatelských svazů  Ing. Pavel Dušek. Dohodli jsme se na tom, že se jedná o konzultaci a nikoliv o jednání, které by mělo vést k závěrům. Postupně jsme projednali tyto otázky:

 

-          sociální kartu jako platební kartu

-          posílání příspěvku na péči přímo poskytovatelům

-          nový způsob posuzování nároku na příspěvek na péči

-          krácení dávek, finanční základna roku 2010

-          poskytování kompenzačních pomůcek v souvislosti s návrhem na 6ti násobek životního minima, dále s návrhem na neposkytování příspěvků u prostředků, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění

-          požadavek, aby zákon upravoval poskytování slev ve veřejné dopravě u držitelů průkazek ZTP a ZTP/P

-          poskytování kapesného obyvatel ústavních zařízení při nedostatku finančních prostředků

-          sociální příplatek pro rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením nebo pro rodiny, kde jeden z rodičů je osobou se zdravotním postižením

 

U všech výše uvedených témat jsme vedli diskuzi, která ani u jednoho bodu nebyla ukončena. Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 12. května 2011 v podvečerních hodinách.

 

Vážení přátelé, na středu jsem svolal mimořádné jednání Předsednictva NRZP ČR, které projedná další postup při jednání s MPSV ČR o reformních zákonech. S diskuze s vedením ministerstva je zřejmé, že jsou připraveni k určitému kompromisu. Tento kompromis však nesmí být takového charakteru, který by poškozoval osoby se zdravotním postižením. Dovoluji si Vás ještě informovat, že jsme ukončili sběr podpisů pod petici. Pod peticí je určitě shromážděno více jak 20 tisíc podpisů. Chtěl bych Vám touto cestou moc poděkovat za Vaši aktivitu. V současné době podpisy sčítáme. Současně bylo shromážděno více jak 24 tisíc podpisů pod petici ASNEPU ve věci průkazek ZTP. Jsme dohodnuti s paní Mgr. Věrou Strnadovou, že obě petice předáme předsedovi vlády na jednání vlády 18. května 2011, kdy by vláda měla začít jednat o zákonech sociální reformy.

 

V současné době jednám s Českomoravskou komorou odborových svazů o účasti NRZP ČR na jejich demonstraci, která se připravuje na sobotu 21. května 2011 od 13:00 hodin na Václavském náměstí. Na Václavském náměstí naštěstí není žádný problém s dopravou z Hlavního nádraží, protože to je vzdálenost asi 200 m pěšky. Jednáme s odbory zda by nás podpořily, abychom mohli vypravit nějaké autobusy. Byli bychom rádi, kdyby se Vás účastnilo co nejvíce. I když je možné, že dojdeme k nějakému kompromisu při jednáních s MPSV ČR, přesto se domnívám, že naše účast na demonstraci je důležitá k podpoření našich požadavků. Bližší podrobnosti Vám ještě včas sdělím a budou také uvedeny na webových stránkách NRZP ČR.

 

Vážení přátelé, myslím si, že teď jen vhodná doba, abyste se obraceli písemně na jednotlivé členy vlády a na základě manuálu, který jsme Vám poslali je žádali, aby při projednávání návrhů zákonů ve vládě vzali v úvahu naše zásadní připomínky. E-mailové adresy členů vlády jsou uvedeny zde:

 

Ministr zahraničí:

Karel Schwarzenberg-

Ministr vnitra:

Jan Kubice-

Ministr financí:

Ing. Miroslav Kalousek-

Ministr obrany:

Alexander Vondra-

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Martin Kocourek-

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Jaromír Drábek-

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Jiří Pospíšil-

Ministr dopravy:

JUDr. Radek Šmerda Ph.D.-

Ministr zdravotnictví:

Doc. MUDr. Leoš Heger-

Ministerstvo školství:

Mgr. Josef Dobeš-

Ministr kultury:

MUDr. Jiří Besser-

Ministr pro místní rozvoj:

Ing. Kamil Jankovský-

Ministr životního prostředí:

Mgr. Tomáš Chalupa-

Ministr zemědělství:

Ing. Ivan Fuksa-

 

 

Pokuste se vlastními slovy apelovat na jednotlivé ministry jak je pro nás zásadně důležité, aby nebyly přijaty některé návrhy MPSV ČR.

Pokud byste chtěli psát písemnou formou, adresy najdete na webových stránkách jednotlivých ministerstev.

 

Ještě jednou Vám děkuji za Vaši aktivitu a přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel