Dopis předsedy NRZP ČR k přípravě zprávy o plnění závazků plynoucích z Úmluvy OSN

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posíláme dotazník, který je určen k přípravě zprávy NRZP ČR o plnění závazků plynoucích z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, vyplývajících pro ČR z ratifikace Úmluvy. Česká republika ratifikovala Úmluvu v roce 2009 a je platná pro ČR od 28. 10. 2009. Vláda ČR je povinna do 28. 10. 2011 vypracovat zprávu o plnění opatření přijatých za účelem plnění závazků podle této Úmluvy. Osoby se zdravotním postižením mají současně právo poslat Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením vlastní alternativní zprávu. Domníváme se, že NRZP ČR by měla takovou alternativní zprávu připravit. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme se žádostí o spolupráci na přípravě této zprávy.

 

V příloze Vám posíláme dotazník, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé články Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a obracíme se na Vás s prosbou o vypracování tohoto dotazníku.

 

Prosíme, abyste tento dotazník rozeslali mezi Vaše členy a distribuovali je na co nejvíce míst. Účelem je získat co nejobjektivnější pohled osob se zdravotním postižením na plnění jednotlivých článků Úmluvy. Velmi důležité je, abyste při vypracování dotazníku uvedli také příklady Vašeho postoje k plnění jednotlivých článků Úmluvy. Podle našich zkušeností z Evropy je zpravidla alternativní zpráva k plnění Úmluvy podstatně rozsáhlejší a více dokumentována, nežli zpráva vlády. Například v Maďarsku byla zpráva vlády uvedena na 60 stránkách, kdežto alternativní zpráva lidí se zdravotním postižením v Maďarsku obsahovala 300 stran.

 

Vážení přátelé, je velmi důležité, abyste nám v této věci pomohli. I když máme řadu příkladů o diskriminaci osob se zdravotním postižením, přesto bez Vašich zkušeností nemůžeme takovou alternativní zprávu věrohodně napsat. V posledních týdnech jsme se naučili být aktivní a i toto je možnost jak upozornit na způsoby diskriminace osob se zdravotním postižením. Tato alternativní zpráva, než bude odeslána OSN, bude samozřejmě v ČR prezentována v médiích a chceme ji použít jako argumentační materiál pro další jednání s politickou reprezentací o zlepšení situace osob se zdravotním postižením v ČR.

 

Vážení přátelé, prosím Vás, abyste nám zpracované dotazníky poslali nejpozději do 30. 6. 2011. Zpracování zprávy bude vyžadovat určitý čas a chceme k tomu využít především letní měsíce. Alternativní zprávy můžete posílat elektronicky e-mailem na adresu nebo písemně na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7.

 

Věříme, že nám pomůžete sestavit kvalitní a věrohodnou alternativní zprávu k plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Dotazník (doc)

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel