Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci projednávání zákonů tzv sociální reformy v Poslanecké sněmovně

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posílám odkazy na jednání Poslanecké sněmovny o třech zákonech tzv. sociální reformy. Tyto zákony byly v Poslanecké sněmovně projednány v prvním čtení. To znamená, že Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že o zákonech bude dále jednat a zároveň přikázala projednat tyto návrhy zákonů ve Výboru pro sociální politiku. Výbor pro sociální politiku bude o těchto zákonech jednat nejdříve týden po skončení jednání Poslanecké sněmovny. Můj odhad je, že Výbor může o těchto návrzích dále jednat přibližně v polovině měsíce července. Samozřejmě, že o jednání Výboru Vás budu informovat.

 

Jak s diskuze vyplývá, tak je zřejmé, že dojde ještě k úpravě navržených zákonů a může jít ještě dokonce o návrhy, které půjdou nad rámec dohody mezi MPSV ČR a NRZP ČR, což by samozřejmě bylo dobře. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připraví ve spolupráci s ostatními organizacemi další pozměňovací návrhy. Můžete posílat Vaše náměty jak dále vylepšit navržené zákony.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

odkazy na jednání PsP (doc)

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel