Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci projednávání novely zákona o veřejném zdravotním pojištění v Poslanecké sněmovně

 

Vážení přátelé,

 

tento týden bude Poslanecká sněmovna projednávat novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Součástí této novely jsou dvě zásadní věci, které se velmi dotýkají života lidí se zdravotním postižením. Jednou z těchto věcí je úprava legislativy, která umožní do budoucna stanovit standardní a nadstandardní péči. Druhou otázkou, která se dotýká především lidí se zdravotním postižením, jejichž jediným příjmem je invalidní důchod, je zvýšení poplatku za pobyt ve zdravotnickém zařízení ze 60,- korun na 100,- korun na den.

 

Dnes jsem se obrátil na jednotlivé poslance se žádostí, aby neschválili tyto dvě navrhované věci. V příloze Vám přikládám dopis, který jsem odeslal poslancům Poslanecké sněmovny a zároveň Vám přikládám naše stanovisko ke standardům, které vypracoval pan JUDr. Zdeněk Žižka a ještě jednou Vám posílám otevřený dopis ministru zdravotnictví, na který pan ministr vůbec nereagoval.

 

Prosím Vás, abyste oslovili Vaše poslance z Vašich krajů a měst a apelovali na ně, aby neschvalovali novelu zákona, která umožní stanovit standardy a nadstandardy zdravotní péče a zároveň zdraží pobyt ve zdravotnických zařízeních.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Dopis poslancům ve věci zákona o veřejném zdravotním pojištění (doc)

Důvody proč není vhodné stanovovat standardy pro léčení pacientů (doc)

Otevřený dopis ministru zdravotnictví ČR (doc)

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel