Prohlášení NRZP ČR ke schválení první části reformy zdravotnictví

PROHLÁŠENÍ

Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

ke schválení první části reformy zdravotnictví

V úterý 21. června 2011 schválila Poslanecká sněmovna, hlasy koaličních poslanců, novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Schválení tohoto zákona se zásadním způsobem dotýká také občanů se zdravotním postižením. NRZP ČR nesouhlasí  s některými změnami, které zhorší finanční situaci lidí, jejichž jediným příjmem je invalidní důchod.

 

NRZP ČR nesouhlasí především s těmito kroky:

-          Zvýšení poplatku na 100,- korun denně za pobyt ve zdravotnickém zařízení – při dlouhodobé hospitalizaci nebudou tito lidé schopni udržet si ani vlastní bydlení. Lidé s nízkými důchody nevydávají na stravování, jak je často prezentováno,  100,- korun denně.

-          Zavedení tzv. standardní a nadstandardní zdravotní péče, neboť toto opatření de facto znamená, že nejprve bude posuzována ekonomika péče a teprve následně její účinnost. Osoby s těžkým zdravotním postižením často potřebují nadstandardní zdravotní péči, protože, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, nelze v řadě případů použít standardní léčebné postupy.

-          Rozbití systému očkování dětí může vést k tomu, že rodiny s dětmi se zdravotním postižením nebudou mít prostředky na zajištění očkování, což následně může ohrozit jejich život.

-          Zvyšování spoluúčasti na pořízení zdravotnických a kompenzačních prostředků povede k neúměrnému zatížení lidí, kteří je nutně potřebují pro svůj život a stanou se tak pro ně těžko dostupnými.

 

 

NRZP ČR zásadně nesouhlasí se způsobem projednávání (neprojednávání) novely zákona a neschopnosti ministerstva zdravotnictví komunikovat s představiteli osob se zdravotním postižením.

 

I přes naše výzvy jsme nebyli ani jednou osloveni ministerstvem zdravotnictví a nemohli jsme se účastnit žádných jednání o přípravě reformy zdravotnictví.

 

 

V Praze dne 23. června 2011

 

Za NRZP ČR: Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel