Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci jednání s MPSV ČR a některými poslanci a senátory k připravovaným zákonům tzv. "sociální reformy"

Vážení přátelé,

nejprve si dovoluji poděkovat Vám všem, kteří jste účastnili happeningu před ministerstvem zdravotnictví dne 12. července 2011. Myslím si, že je nezbytné neustále vytvářet tlak na ministerstvo a také působit na veřejnost, aby si uvědomila o čem připravovaná reforma zdravotnictví vlastně je. Jde v zásadě jenom o to, aby pacient otevřel v nemocnici peněženku.

Ve dnech 7. července až 12. července se uskutečnila řada setkání ve věci upřesnění zákonů sociální reformy a přípravy vyhlášky o posuzování míry soběstačnosti a nároků na průkaz ZTP a příspěvku na mobilitu. Setkal jsem se s pí. poslankyní a místopředsedkyní VV D. Navrátilovou, jednali jsme s I. náměstkem MPSV ČR p. V. Šiškou, s pí. poslankyní L. Kohoutovou, a dále jsem se setkal s místopředsedou Senátu p. Z. Škromachem. Jednání se spolu se mnou účastnila pí. Jana Hrdá, nebo p. Jan Hutař, p. Jan Uherka, případně další představitelé členských organizací.

Všechna jednání byla zaměřena na prosazení našich pozměňovacích návrhů k návrhu zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Chceme, aby nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P nebyl závislý na přiznání příspěvku na péči nebo na přiznání příspěvku na mobilitu. Po jednáních se domnívám, že půjde ještě upravit jednotlivé zákony sociální reformy pozměňovacími návrhy v rámci jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. Jak paní poslankyně, tak i pan náměstek projevili zájem tyto věci upravit. Jednání výboru se uskuteční 25. srpna 2011. Koncem měsíce července Vám pošleme naše pozměňovací návrhy s prosbou o spolupráci při lobbování u jednotlivých poslanců.

V pátek 8. července se na MPSV ČR uskutečnil workshop k připravované vyhlášce o posuzování míry závislosti – přiznávání příspěvku na péči. Z naší strany se účastnila řada představitelů členských organizací. Workshop ukázal zcela rozdílný přístup MPSV ČR a NRZP ČR k systému posuzování. Prosazujeme, aby připravovaná vyhláška posuzovala klienta v týmu, aby byl jasně stanoven postup posuzování, a aby posuzovací mechanismus nebyl na základě medicínského přístupu, ale aby byly především posuzovány sociální dopady zdravotního postižení. Na workshopu byl stanoven další postup přípravy vyhlášky, a to za naší účasti.

Vážení přátelé, pokud máte dovolenou, přeji Vám nádherné prožitky.

Přeji Vám všechno dobré.

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel