Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci zákona č. 133/2011, kterým se novelizuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Vážení přátelé,

 

od 1. 8. 2011 platí zákon č. 133/2011, kterým se novelizuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Od 1. 8. 2011 platí také nový Parkovací průkaz označující vozidlo, přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Tento parkovací průkaz bude platný také v zemích Evropské unie. Je samozřejmé, že držitel průkazu musí v členských zemích dodržovat tamější předpisy o využití parkovacího průkazu.

 

Parkovací průkaz se vztahuje na občany, kteří dnes používali označení O1 a O2. To znamená, že parkovací průkaz budou používat i vozidla řízené osobou se sluchovým postižením. Parkovací průkazy budou vydávat opět obce s rozšířenou působností, které doposud vydávaly označení O1 či O2. Parkovací průkaz může být vydán pouze osobě, která je držitelem výhod II. a III. stupně (průkaz ZTP a ZTP/P) s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou. U osob s praktickou nebo úplnou hluchotou, které jsou držitelé mimořádných výhod II. stupně bude nadále vydáváno označení O2.

 

Pro využívání parkovacího průkazu platí i nadále všechna ustanovení, která se týkala označení O1 a O2. To znamená, že parkovací průkaz může být použit pouze v případě, řídí-li vozidlo osoba se zdravotním postižením, nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu. Přepravovaná osoba je povinna prokázat se na výzvu policisty, nebo strážníka obecní policie, že ji byly přiznány mimořádné výhody. To znamená, že musí vždy s sebou mít průkaz ZTP nebo ZTP/P. Nadále i platí také, že držitel parkovacího průkazu v naléhavém případě nemusí dodržovat zákaz stání, přitom však nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Dále platí dosavadní ustanovení, která umožňují vjet do míst se značkou „Zákaz vjezdu“ pokud je tam dodatková tabulka „jen zásobování“, „mimo zásobování“, „jen dopravní obsluha“ a „mimo dopravní obsluhy“. Držitel průkazu současně může v naléhavém případě vjet i do oblastí označených značkou „Pěší zóna“. Platí i další ustanovení, která se týkají využívání vyhrazených parkovišť a zřizení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště.

 

Vážení přátelé, v příloze Vám posílám návrh parkovacího průkazu, který je uveden v připravované vyhlášce. Tato vyhláška je teprve ve vnějším připomínkovém řízení. To znamená, že pokud byste v nejbližších dnech žádali o výměnu označení O1 nebo O2 za parkovací průkaz, tak jej ještě nemůžete obdržet.

 

V přechodných ustanoveních zákona o silničním provozu je stanoveno, že výměna označení O1 a O2 bude probíhat do 31. 12. 2012. To znamená, že dosavadní označení O1 a O2 platí až do konce roku 2012. Jakmile bude vyhláška o podobě parkovacího průkazu vydána, můžete požadovat výměnu dokumentů. Je samozřejmé, že o vydání vyhlášky Vás budu informovat.

 

Vážení přátelé, konkrétní právní úpravu najdete v § 67, zákona č. 361/2000 Sb., v posledním znění.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
Vzor parkovacího průkazu (PDF)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel