Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci jednání s MPSV k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení

Vážení přátelé,

 

v pátek se uskutečnilo jednání mezi NRZP ČR a MPSV ČR o návrhu vyhlášky, kterou se stanoví bližší vymezení schopností zvládat základní životní  potřeby a způsob jejich hodnocení. NRZP ČR zastupovala Ing. Jana Hrdá, Mgr. Michal Balabán a Bc. Václav Krása. Je to vyhláška, která má upravit způsob posuzování při stanovení příspěvku na péči.

 

Nejprve si dovolím poděkovat všem, kteří nám poslali připomínky k původnímu návrhu MPSV ČR. Jednání trvalo asi dvě hodiny a nedošli jsme k žádnému závěru. Ze strany MPSV ČR nebyli přítomni vedoucí představitelé MPSV ČR, kteří mohou závazně rozhodnout zda budou akceptovat naše připomínky. Z proběhlé diskuze je zřejmé, že jednání nebudou jednoduchá, neboť v řadě věcí jsme měli na podobu vyhlášky rozdílný názor. Myslím si, že základní problém je v tom, že ministerstvo nechce akceptovat skutečnost, že lékaři posudkové služby nebudou těmi, kteří rozhodují, bez ohledu na stanoviska jiných odborníků, ale že budou muset akceptovat tato stanoviska. Představitelé MPSV ČR, kteří se účastnili jednání, odmítají náš názor, že každé posuzování schopností zvládat základní životní potřeby by se měla účastnit osoba, které se posuzování týká a mohla by si přizvat příslušného odborníka.

 

V současné době je situace taková, že jsme si některé věci vyjasnili především v oblasti vlastního textu vyhlášky, ale prakticky vůbec jsme se nedostali k příloze této vyhlášky. Tato příloha by měla vymezit jednotlivé oblasti posuzování zvládání základních životních potřeb. To znamená, že například mobilita by byla posuzována velmi přesně stanovenými úkony. To samé by se týkalo orientace, komunikace a dalších oblastí. MPSV ČR připraví do konce tohoto týdne svoje připomínky k našemu návrhu podoby vyhlášky a příští týden bychom se měli sejít k dalšímu jednání.

 

Samozřejmě, že Vás budu dále informovat o vývoji v této věci.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel