Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci zákonů tzv. sociální reformy

Vážení přátelé,

 

v současné době probíhají intenzivní jednání o zákonech tzv. sociální reformy. Příští týden ve čtvrtek 25. 8. 2011 se uskuteční jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny kde budou předneseny jednotlivé pozměňovací návrhy. NRZP ČR připravuje také vlastní pozměňovací návrhy, o kterých nyní jednáme s jednotlivými poslanci Výboru a představiteli jednotlivých politických stran parlamentu.

 

V úterý 23. 8. 2011 máme jednání s panem ministrem J. Drábkem, kde bychom se snad měli dohodnout na těch pozměňovacích návrzích, které bude ministerstvo z naší strany akceptovat. Další návrhy bychom potom mohli prosazovat vlastní cestou mezi poslanci, pokud by MPSV ČR nechtělo některé naše zásadní věci akceptovat. Naše pozměňovací návrhy se týkají především průkazu ZTP a nároků na příspěvek na mobilitu, tak aby nedošlo k diskriminaci některých druhů zdravotního postižení. Současně budeme navrhovat, aby rodiče dětí se zdravotním postižením, kterým nebude přiznán příspěvek na péči a přesto potřebují celodenní dohled, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, měli možnost požádat o prodloužení alespoň sníženého rodičovského příspěvku.

 

V oblasti zaměstnanosti není zcela vyjasněna otázka příspěvku při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Celá situace je v současné době poněkud chaotická, protože jednotliví poslanci i jednotlivé politické strany mají různé návrhy na úpravy k zákonům v sociální reformě. Zatím není ucelená představa kam jednotlivé návrhy budou směřovat. Z toho důvodu Vám ani nemohu poslat pozměňovací návrhy. Více budeme vědět až po jednání Výboru pro sociální politiku. Situace se může velmi zdramatizovat a z toho důvodu Vás prosím, abyste v případě nutnosti byli připraveni co nejrychleji reagovat na případné návrhy, které by byly pro nás nepřijatelné.

 

Dovolím si Vás ještě informovat o dopisu, který jsem dostal od 1. náměstka ministra dopravy, pana L. Hampla. Pan náměstek svým dopisem reaguje na obavy, které jsem sdělil písemně panu ministrovi, že může dojít k situaci, kdy ministerstvo dopravy nebude krýt ztrátu ve veřejné hromadné dopravě komerčním dopravcům při poskytování slev z jízdného pro osoby se zdravotním postižením a jejich průvodce. Pan 1. náměstek mě ve svém dopise ubezpečil, že MD ČR neuvažuje o tom, že by jakýmkoli způsobem krátilo finanční kompenzace přepravcům ve veřejné dopravě. V současné době je připraven materiál do Vlády, a to ve dvou variantách. Pan náměstek ve svém dopise přímo uvádí „ani jedna varianta nepočítá s omezováním slev pro zdravotně postižené“.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel