Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci hlasování Poslanecké sněmovny dne 9. září 2011

Vážení přátelé,

 

v pátek 9. září 2011 hlasovala Poslanecká sněmovna o všech třech zákonech sociální reformy. I když jsme neuspěli se všemi našimi požadavky, podařilo se nám obhájit, aby výplata příspěvku na péči byla nadále příjmem uživatelů. To znamená, že v této oblasti se vůbec nic nemění. Byl odhlasován i pozměňovací návrh paní poslankyně Dagmar Návrátilové, který se týkal náhrady rodičovského příspěvku za příspěvek na péči v I. stupni. Poslanecká sněmovna neodhlasovala náš návrh, aby příspěvek na mobilitu byl nadále rozdělen na dvě částky, a to 600,- Kč měsíčně pro držitele či provozovatele motorového vozidla a 250,- Kč měsíčně pro ostatní. Poslanecká sněmovna odhlasovala jednotný příspěvek na mobilitu 400,- Kč měsíčně pro všechny, kteří splňují nárok na tento příspěvek.

 

Vážení přátelé, změn, které byly odhlasovány je podstatně více, musíme je nejprve analyzovat. Současně budeme připravovat pozměňovací návrhy pro jednání Senátu. Chtěli bychom především zlepšit situaci rodin, které mají v péči dítě se zdravotním postižením. Zásadní pro nás je, že jsme uspěli u příspěvku na péči.

 

Všem Vám ještě jednou děkuji za Vaši iniciativu, která nám velmi pomohla přesvědčit politickou reprezentaci, aby v této věci nedělala změny.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel