Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci připravované vyhlášky o posuzování míry soběstačnosti

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posílám materiál, který se týká připravované vyhlášky o posuzování míry soběstačnosti, která je důležitá pro posuzování nároku na příspěvek na péči.

 

V uplynulých dnech byla jakási přestávka v projednávání připravované vyhlášky. V té době jsme připravili návrh přílohy této vyhlášky, která by měla stanovit kritéria pro vymezení schopností zvládat základní životní potřeby v jednotlivých oblastech, tak jak je nově definuje zákon o sociálních službách.

 

Vážení přátelé, prosím Vás, abyste mi do 23. 9. 2011 poslali Vaše připomínky k návrhu, který Vám posílám. Připomínky posílejte na adresu .

 

Těším se na Vaše připomínky a na spolupráci s Vámi.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Návrh přílohy vyhlášky o posuzování míry soběstačnosti (doc)

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel