Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci plnění úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám první návrh Alternativní zprávy NRZP ČR k plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v České republice. Česká republika je povinna předložit Výboru OSN, který byl zřízen k dohledu nad plněním Úmluvy, zprávu o jejím plnění v ČR k 28. 10. 2011. Tuto zprávu připravuje MPSV ČR a bude poslána Výboru za Vládu ČR. Současně mohou další subjekty připravit Alternativní zprávy, které jsou brány jako oponentní vůči oficiální zprávě. Text, který Vám posílám ještě není zcela dočištěn a upraven a proto prosím, abyste se vyjadřovali především k obsahové stránce předloženého dokumentu.

V současné době jednáme s dalšími nestátními subjekty, které připravují vlastní Alternativní zprávy o plnění Úmluvy. Je možné, že dojde k dohodě předložení jedné společné Alternativní zprávy, a tudíž text může být ještě významně pozměněn. Podle informací, které máme v současné době k dispozici, Výbor nepreferuje příliš dlouhé zprávy, a tak je pravděpodobné, že i zpráva, kterou Vám předkládáme, bude podstatně kratší, neboť z ní vypustíme znění jednotlivých článků Úmluvy.

Prosím Vás, abyste si zprávu přečetli a připojili Vaše připomínky. Termín pro připomínky je stanoven do 30. září 2011. Chtěli bychom, aby Alternativní zpráva byla vydána ve stejný den, jako bude vydána zpráva Vlády o plnění Úmluvy, proto není možné poskytnout delší čas na Vaše připomínky. Svoje připomínky posílejte na adresu .

  

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel