Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci návrhu rezoluce Evropského parlamentu o dopadu škrtů ve veřejných výdajích na osoby se zdravotním postižením

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posílám návrh rezoluce Evropského parlamentu o dopadu škrtů ve veřejných výdajích na osoby se zdravotním postižením v Evropské unii. Tuto iniciativu navrhla organizace ENIL, což je Evropská síť nezávislého života. Z návrhu rezoluce je patrné, že obdobné problémy, které v současné době řešíme v ČR, jsou obdobné i v jiných evropských zemích. Snaha o restrikci prostředků na podporu samostatného života osob se zdravotním postižením může vyústit ke zvyšování počtu osob, žijících v ústavních zařízeních. Ve svých důsledcích by to znamenalo obrácení dlouhodobého trendu, který směřoval k podpoře života lidí se zdravotním postižením v přirozené komunitě rodiny a širšího společenství. Z návrhu rezoluce je zřejmé, že NRZP ČR postupuje správně, pokud obhajuje, aby reformní zákony nebyly restriktivní vůči osobám se zdravotním postižením. NRZP ČR vyjádřila iniciativě ENIL svoji podporu.

 

Vážení přátelé, velmi bych přivítal, kdybyste s touto iniciativou seznámili politiky ve Vašem okolí a informovali je o tom, že veškerá restriktivní opatření mohou ve svých důsledcích být podstatně dražší pro veřejné rozpočty, protože povedou ke zvýšení počtu klientů v ústavních zařízeních, k snížení úrovně zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a k zhoršení kvality jejich života.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
Návrh rezoluce Evropského parlamentu (doc)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel