Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci návrhu MPSV ČR na financování sociálních služeb v letech 2012-2014

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám návrh MPSV ČR na financování sociálních služeb v letech 2012 – 2014. Je zřejmé, že nás pravděpodobně čekají ještě rozsáhlé změny. Věřím, že MPSV ČR bude s námi i nadále komunikovat při přípravě tohoto materiálu, i když on se týká především poskytovatelů sociálních služeb. Tento materiál bude pouze pro informaci. Přesto doporučuji zaměřit se především na rok 2014, kde v koncepci financování dojde zřejmě k opětovnému zpřísnění posuzování využívání příspěvku na péči a bude snaha vyúčtovat přesně jednotlivé výdaje.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
Financování sociálních služeb v letech 2012 - 2014 (doc)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel