Petice ANO charitě

Dne 27. 9. 2011 jsem se za NRZP ČR účastnil setkání zástupců neziskových organizací z celé České republiky. Shodli jsme se na tom, že hrozí kolaps financování celého spektra veřejně prospěšných projektů. Poslanci totiž před týdnem, v úterý 20. 9. 2011, schválili v prvním čtení vládní návrh zákona, kterým se již od příštího roku ruší odvod části výtěžku z loterií určený na přímou podporu kulturních, charitativních, zdravotních, sociálních a dalších potřeb, množství nadací a nadačních fondů, ale také osob se zdravotním nebo mentálním postižením. Vím, že se jedná o trochu kontraverzní téma, ale krok vlády znamená vzít občanskému sektoru miliardy korun bez jakékoliv náhrady.

Na tomto jednání jsme sepsali petici, kterou chceme za pár týdnů odevzdat vedení obou komor Parlamentu ČR. Členy petičního výboru jsou:

 

Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR,

Taťána Kuchařová, předsedkyně správní rady Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci,

Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního sdružení České republiky,

Daniel Dvořák, ředitel Národního divadla Brno,

Zastupovat petiční výbor při jednání se stáními orgány je oprávněn Václav Krása.

 

Vážení přátelé,

moc Vás prosíme o pomoc se sbíráním podpisů pod petici. Petici si můžete kopírovat. Máme velmi málo času, protože petiční archy musíme odevzdat 25. října 2011, to je v době, kdy poslanci budou rozhodovat o tom zda zdaní loterie a připraví neziskové organizace o více než 3,5 miliardy korun. Proto Vás moc prosíme, abyste začali sbírat podpisy co nejdříve. Petiční archy posílejte na mojí adresu Václav Krása, NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7. Nejlépe by bylo, pokud máte možnost, abyste podepsané petiční archy oskenovali a poslali elektronicky na moji adresu . Tím se urychlí dodání petičních archů a Vás to nebude nic stát.

Vážení přátelé,

věřím, že nám pomůžete s peticí tak, jako v letošním roce jste učinili několikrát. Jde o společnou věc. Neziskové organizace jsou oporou pomoci osobám se zdravotním postižením.

Přeji Vám všechno dobré.

Václav Krása

předeseda NRZP ČR

 

Znění petice a petiční arch (dokument PDF)

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel