Dopis předsedy NRZP ČR ve věci Úvodní zprávy České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy OSN

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám Úvodní zprávu České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou vypracovalo MPSV ČR a nyní je v připomínkovém řízení.

Ministerstvo dalo na připomínkování málo času. Domnívám se, že už tím porušuje Úmluvu OSN, protože ta stanoví, že všechny zprávy, předkládané OSN, musí obsahovat stanoviska organizací zdravotně postižených a jejich reprezentace.

Proto Vás prosím o okamžitou reakci, pokud to bude ve Vašich silách. Potřebovali bychom Vaše připomínky prakticky obratem, i když je materiál poměrně rozsáhlý. Stačí když napíšete pouze zcela zásadní připomínky, pokud tam najdete vážná pochybení. Prosím, abyste nám připomínky posílali na adresu .

Jak již víte, připravuje NRZP ČR společně s MDAC, Ligou lidských práv a dalšími organizacemi, alternativní zprávu k plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Tato zpráva by měla být dohotovena koncem příštího týdne. Samozřejmě, ža Vám jí pošleme k připomínkám.

 

Přeji Vám všechno dobré.

Václav Krása

předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel