Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci Parkovacího průkazu (označení O7)

Vážení přátelé,

 

v úterý vyšla ve sbírce zákonů vyhláška ministerstva dopravy č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška stanoví podobu parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (číslo O7). To znamená, že od tohoto data je možné požadovat výměnu dosavadních označení O1 za tento průkaz. Tento parkovací průkaz má mezinárodní platnost, takže bude moci být používán i v zahraničí. Výměnu  dosavadního označení O1 za parkovací průkaz již provádí bezplatně odbory sociální péče obcí s rozšířenou působností. Označení O1 pozbývá platnosti 31. 12. 2012, to znamená, že je nezbytné, aby každý držitel tohoto označení se dostavil k jeho výměně za parkovací průkaz. Na parkovací průkaz se vztahují všechny úlevy s pravidel silničního provozu, která se dosud vztahují k označení O1.

V příloze Vám posílám kopii vyhlášky, tak abyste si mohli podobu parkovacího průkazu prohlédnout.

 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
Vyhláška ministerstva dopravy č. 290/2011 Sb. (PDF)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel